Ahmet Kenan Tanrıkulu MHP İzmir Milletvekili

2003’te hanehalkı borcunun gelire oranı yüzde 5,1 iken, bu oran 2014’ün ilk 6 ayında yüzde 54 oldu.

26 Aralık 2014 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    1 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 26 Aralık 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Hanehalkını Borca Mı Batıyor?

MHP İzmir milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, 2003’te hanehalkı borcunun harcanabilir gelire oranı % 5,1 iken, 2014’te % 54 olduğunu iddia etmiştir.

Tabloda 2003–2014 arası oranları görebilirsiniz. Hanehalkı borcunun harcanabilir gelire oranı son 10 yılda 10 katı aşkın şekilde artmıştır.

2003’te hanehalkı borcunun gelire oranı yüzde 5,1 iken, bu oran 2014’ün ilk 6 ayında yüzde 54 oldu. 1

Tanrıkulu’nun iddiası geçerli verilere dayanmaktadır. Fakat ek bilgi olarak hanehalkı borcunun harcanabilir gelire oranı göstergesinin ülke ekonomisi için ne anlam ifade ettiği hala tartışmalı bir konudur. Bazı OECD ülkelerinin hanehalkı borcunun harcanabilir gelire oranı tabloda verilmiştir.

2003’te hanehalkı borcunun gelire oranı yüzde 5,1 iken, bu oran 2014’ün ilk 6 ayında yüzde 54 oldu. 2

23 OECD ülkesinin 2012 yılına ait rakamlarından en düşük orana sahip ülke hanehalkı borcu oranı % 55 olan Slovakya'dır.

Genel değerlendirmede, MHP İzmir milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun iddiasında doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   26 Aralık 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970