Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

Yani CHP’nin son 55 yıl içinde tarihi zafer diye andığı 77 seçimleri tek başarı hikayesi, birinci çıktı, şu anda bizim ulaştığımız çizginin altındadır.

11 Haziran 2015 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Politika
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2015 Son Güncelleme: 15 Haziran 2015

AK Parti, 1977 CHP'sinden Daha mı Başarılı?

AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran genel seçimlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplanan İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada AK Parti’nin seçimlerde aldığı oy oranının önemli bir başarı olduğunu vurgularken, AK Parti’nin CHP’nin son 55 yıl içinde tarihi zafer olarak andığı 1977 seçimlerinden daha ileride bir başarı çizgisinde olduğunu iddia etti.

Davutoğlu’nun konuşmasındaki ilgili kısım şu şekilde:

“Yine şu anda aldığımız oy oranı itibarıyla da 1960’dan bu yana sadece 4 kez, bizim AK Parti iktidarları hariç, sadece 4 kez yüzde 40 geçilebildi, sadece 4 kez, 65 seçimlerinde, 69 seçimlerinde Adalet Partisi, 77’de çok düşük katılımla CHP yüzde 41 ve 83’te rahmetli Özal’ın liderliğinde Anavatan Partisi. Yani CHP’nin son 55 yıl içinde tarihi zafer diye andığı 77 seçimleri tek başarı hikayesi, birinci çıktı, şu anda bizim ulaştığımız çizginin altındadır. Dolayısıyla, Türk siyasetinin genel çizgisi itibarıyla da elhamdülillah aldığımız oy oranı 1960 sonrası dönemin en yüksek oy oranlarından biridir ve bu konuda da AK Parti’nin hem birinciliği, hem de Türk siyasi hayatı içindeki belirleyici rolü kesinlikle tartışma konusu değildir.”

Davutoğlu’nun konuşma metninde 1960 sonrası seçim sonuçları ile ilgili iddialar verilerle desteklenmektedir. 1960 – 2015 döneminde AK Parti’nin %40 oyu geçtiği 2007, 2011 ve 2015 seçimlerini bir kenara koyduğumuzda, Adalet Partisi, CHP ve ANAP;  1965, 1969, 1977 ve 1983 seçimlerinde %40’ı geçerek birinci parti oldular.

Yani CHP’nin son 55 yıl içinde tarihi zafer diye andığı 77 seçimleri tek başarı hikayesi, birinci çıktı, şu anda bizim ulaştığımız çizginin altındadır. 1

Davutoğlu’nun, CHP’nin %41,4 oy aldığı 1977 seçimleriyle ilgili iddiası ise ilk bakışta geçerli gözükmemektedir. Zira AK Parti’nin 2015 seçimlerinde aldığı oy oranı bu orandan geride kalmıştır. Fakat Davutoğlu, konuşmasının ilgili kısmında 1977 seçimlerinin çok düşük katılım oranına sahip olduğuna atfederek bu iddiasını dile getirmektedir. 1977 genel seçimleri %72,4 katılım oranı ile düşük katılım oranlarının yaşandığı 1960’lar ve 1970’lerde en yüksek ikinci katılım oranı olmasına rağmen tüm seçimleri kapsayan genel ortalamanın altında katılım oranına sahip bir seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Davutoğlu’nun örneklerken ifade ettiği 1965 ve 1969 seçimleri de 1977 seçimlerinden daha düşük katılım oranlı seçimlerdir. Bu nedenle, Davutoğlu’nun 1977 seçimlerini nitelerken kullandığı “çok düşük katılımlı” ifadesi abartılı bir yönlendirme içermektedir.

Fakat katılım oranlarını dikkate alarak 2015 ve 1977 seçimlerini karşılaştırıldığında; 1977 seçimlerinde CHP, kayıtlı tüm seçmen sayısının yüzde 30’unun oyunu alırken AK Parti 2015’te tüm seçmenlerin yüzde 35,4’ünün oyunu aldı. Bu açıdan bakıldığında, AK Parti’nin 77 CHP’sinden daha başarılı olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   11 Haziran 2015 Son Güncelleme:   15 Haziran 2015