Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

Türkiye tarım alanında AR-GE çalışmaları açısından dünyanın öncü ülkelerinden biridir.

9 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Tarım & Gıda
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2015 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2015

Tarıma Araştırma Yatırımı Yapıyor muyuz?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, MÜSİAD’ın 25. kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin son 13 yılda tarımda gerçekleştirdiği büyümeyi vurgularken Türkiye’nin tarım alanında AR-GE çalışmaları açısından dünyanın öncü ülkelerinden biri olduğunu iddia etti.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik kamu yatırımının artırılması AK Parti başta olmak üzere diğer siyasi partilerin gerek lider söylemlerinde, gerekse de seçim bildirgelerinde öne çıkan bir konu. AK Parti’ni hazırladığı ‘Hedef 2023’ bildirgesinde, AR-GE yatırımlarının 2023 yılında GSYH’in %3’üne ulaşması hedefleniyor. Halihazırda son 13 yılda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin milli gelirden aldığı pay binde 5’ten binde 9’a yükseldi.

Tarım için Yapılan AR-GE Harcaması 309 Milyon TL

TÜİK’in 2013 yılı için yayınladığı verilere göre; araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yapılan kamu harcamalarının yüzde 80’i dört alana gidiyor.  Bunlar yeryüzünün keşfi ve kullanımı, endüstriyel üretim ve teknoloji, tarım ve savunma. 2013 yılında tarım için 309 milyon lira AR-GE harcaması yapıldı. Fakat bu harcamanın sadece %22’si yatırım amaçlıydı; geri kalan %78’i personel giderleri ve diğer cari kalemlere giden miktardı.

Peki Dünya Ne Kadar  Harcıyor?

The International Food Policy Research Institute (IFPRI) verilerine göre, dünyada tarım alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yapılan harcamaların %51’ini yüksek gelirli ülkelerin yaptığı harcamalar oluşturdu. Çin, Hindistan ve Brezilya’nın tarım araştırmalarına yaptıkları harcamalar, toplam AR-GE harcamasının yaklaşık dörtte birine ulaştı. En güncel 2008 verilerine göre, tarım alanında araştırma ve geliştirmeye yapılan toplam harcama 31,7 milyar dolar seviyelerinde ve bu rakam 2000 yılına oranla yüzde 22 oranında arttı. 5,6 milyar dolarlık harcama artışını tetikleyen başlıca ülkeler ise; Çin, Hindistan, ABD, Brezilya, Arjantin, İran, Japonya, Nijerya ve Rusya oldu.

Genel değerlendirmede, her ne kadar son yıllarda Türkiye’nin AR-GE harcaması gerek tarım gerekse de diğer alanlarda artış eğiliminde olsa da, mevcut harcama miktarlarının Türkiye’yi bu alanda öncü bir ülke yapacak yeterlilikte olmadığı diğer ülkelerin harcama miktarlarından anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   9 Mayıs 2015 Son Güncelleme:   11 Mayıs 2015