Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

Türkiye OECD ülkeleri arasında işsizlik oranını en hızlı azaltan ülke olmuştur

1 Eylül 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Politika

OECD Ülkelerinin İşsizlik Oranları

T.C. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 1 Eylül 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında 2009 yılına göre 2012 yılında işsizlik oranını en hızlı azaltan ülke olduğunu iddia etmiştir.

Davutoğlu’nun bu iddiasını araştırmak için kamuya açık bir veri kaynağı olan OECD istatistiklerinden faydalandık. Söz konusu istatistiklerin Davutoğlu’nun iddiasındaki zaman aralığında nasıl göründüğünü aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. (Tablodaki değerler yüzdelik şeklindedir).

 

2009

2010

2011

2012

Değişim

Türkiye

12.6

10.7

8.8

8.2

-34.9

Bu rakam, işsizlik oranlarını düşüren diğer OECD ülkeleri arasında en yükse orandır. Diğer ülkeleri aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

 

2009

2010

2011

2012

Değişim

Avustralya

5.6

5.2

5.1

5.2

-0.06

Avusturya

4.8

4.4

4.1

4.3

-0.09

Belçika

7.9

8.3

7.1

7.5

-0.04

Kanada

8.2

8

7.5

7.2

-0.12

Şili

9.6

8.1

7.1

6.4

-0.33

Estonya

13.5

16.7

12.3

10.1

-0.26

Finlandiya

8.2

8.4

7.7

7.6

-0.06

Almanya

7.7

7.1

5.9

5.4

-0.29

İzlanda

7.2

7.5

7.1

5.9

-0.17

İsrail

7.5

6.6

5.6

6.8

-0.09

Japonya

5.1

5

4.6

4.3

-0.14

Güney Kore

3.7

3.8

3.4

3.2

-0.11

İsveç

8.3

8.6

7.8

7.9

-0.04

A.B.D.

9.2

9.6

8.9

8

-0.12

Ancak Davutoğlu’nun iddiasına dahil etmediği 2008 ve 2013 yılları hesaba katıldığında sonuçlar değişmektedir. Bunun en önemli sebebi 2008 yılında işsizlik oranının yüzde 9.7 olmasıdır. Bu oranın 2009 yılında yüzde 12.6’ya çıkmış olması, söz konusu düşüşün oranını arttırmaktadır. Ayrıca 2013 yılında da işsizlik oranı 2012 yılına göre artarak yüzde 8.7’ye çıkmıştır. Dolayısıyla bu iki yılın hesaba katılmamış olması, düzenli ve hızlı bir düşüş grafiği oluşturmuştur. Bu yıllar hesaba katıldığında, işsizlik oranındaki düşüş yüzde -0.10 olmaktadır. Bu oran da Almanya (-0.29) ve Şili (-0.23) gibi ülkelerin gerisindedir. Böylece Davutoğlu’nun iddiasında yanıltma olasılığından şüphe edebiliriz.

 

Sonuç olarak Davutoğlu’nun iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   1 Eylül 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970