Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

GAP Bölgesi yatırımlarının toplam kamu yatırımları içerisindeki payı 1990'lı yıllarda ortalama yüzde 7 ... iken, bu oran 2009 yılında yüzde 14,4'e yükselmiştir.

9 Mart 2015 tarihinde Mardin 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Politika

GAP Bölgeyi Geliştiriyor mu?

GAP Bölgesine kamu yatırımlarının oranı AK Parti iktidarı döneminde ortalama % 3 arttı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde GAP Eylem Planı’nı açıkladı. AK Parti iktidarı döneminde GAP ile bölgenin sosyo-ekonomik göstergelerindeki olumlu değişimlere değinen Davutoğlu, 1990’lı yıllarda GAP bölgesine kamu yatırımları %7 seviyelerinde iken, bu oranın 2009 yılında % 14,4’e yükseldiğini iddia etti.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 1970’li yıllarda Fırat–Dicle Havzası ve yukarı Mezopotamya ovalarından yer alan 9 ili (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) kapsayan bölgede su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bir proje iken 1989 yılından itibaren topyekün bir bölgesel kalkınma projesine dönüşmüştür. Çeşitli alanlardaki yatırımları koordine etmek için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı da 1989 yılında kurulmuştur.

GAP Bölgesi yatırımlarının toplam kamu yatırımları içerisindeki payı 1990'lı yıllarda ortalama yüzde 7 ... iken, bu oran 2009 yılında yüzde 14,4'e yükselmiştir. 1

GAP’a yapılan kamu yatırımı tahsislerin toplam kamu yatırımlarına oranı 1990–2002 periyodunda yılda ortalama %7 civarında iken AK Parti hükümetlerinin iktidarda olduğu 2003–2014 döneminde %10’a yükseldi. Bölgeye yapılan kamu yatırımının oranı 2008’e kadar %7’lik ortalamayı devam ettirirken bu yıldan sonra ortalama yatırım oranı %12,5 civarında seyretti.

Genel değerlendirmede, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iddiasında doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   9 Mart 2015 Son Güncelleme:   10 Mart 2015