Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

Diyarbakır’a 12 yılda, 16 milyar lira yatırım yaptık

25 Ocak 2015 tarihinde Diyarbakır 'da söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Politika

Diyarbakır’a 12 yılda, 16 milyar lira yatırım yaptık

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 25 Ocak 2015 tarihinde partisinin Diyarbakır Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada genel olarak çözüm süreci üzerine, spesifik olarak da Diyarbakır üzerine çeşitli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Davutoğlu konuşmasında, Diyarbakır’ın iktidarları için önemli olduğunu belirterek, Diyarbakır’a 12 yılda 16 milyar lira yatırım yapıldığını iddia etti.

Kalkınma Bakanlığı internet sayfasından ulaştığımız kamu yatırımları verilerine göre 2002 ve 2014 yılları arasında Diyarbakır iline yapılan yatırım miktarı aşağıdaki tabloda görülebilir.

Diyarbakır’a 12 yılda, 16 milyar lira yatırım yaptık 1

2002 yılından 2014 yılına dek Diyarbakır’a yapılan kamu yatırımları toplamı yaklaşık 5.3 milyar TL olarak görünüyor.

Başbakan Davutoğlu’nun 16 milyar TL’lik yatırım iddiasında kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarını da dahil edip etmediği konusunda elimizde bilgi yok. Her ihtimale karşı teyit etmek amacıyla özel sektöre dair yatırım verilerini araştırdığımızda da, geçtiğimiz 12 yıla ait resmi verilere de erişemedik. Fakat, ek bilgi olarak yatırım teşvik belgelerinin dağılımına bakabiliriz. Yatırım teşvik belgesi, devlet tarafından belirlenen asgari miktarların üstünde yatırım yapacak kurum ve kuruluşlara sağlanan destek ve indirimleri içermektedir.

Diyarbakır’a 12 yılda, 16 milyar lira yatırım yaptık 2

Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları’ndan derlenen verilerle hazırlanan bu tabloya göre 2002-2013 yılları arasında Diyarbakır ilinden teşvik belgesi için yapılan ve kabul edilen başvuruların sabit yatırım miktarları toplamı yaklaşık 2.6 milyar TL’dir. Ekonomi Bakanlığı’nın sağladığı verilere bakıldığındaysa, sabit yatırım miktarının 2,624 milyon TL olduğu görülüyor. Yani veriler arasında dramatik bir fark yok.

Yapılan kamu yatırımlarına, bu yatırım teşvik belgeleri sabit yatırımlarını eklesek dahi, söz konusu yıllar arasında Diyarbakır’a yapılan yatırım miktarı yaklaşık 7.9 milyar TL civarında kalıyor. Bu rakam Başbakan Davutoğlu’nun iddia ettiği 16 milyar TL tutarından çok daha düşük.

Daha önce HDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın iddiasına dair yaptığımız analizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Türkiye’nin geri kalanına göre gelişmişlik açıdan oldukça geride olduğunu göstermiştik. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı raporunda da belirtildiği üzere, kamu yatırımlarının coğrafi dağılımında da bu bölgelerin (Doğu Anadolu yüzde 8.3, Güneydoğu Anadolu yüzde 8.8) diğer bölgelerden geride kaldığını görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında, yukarıda paylaştığımız verilerin, önceki analizlerle de desteklendiğini görmemiz mümkün.

 

 Sonuç olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   25 Ocak 2015 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970