Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

Biz iktidara gelene kadarki 41 yılda 450 bin hektar toplulaştırma yapıldı, 12 yıllık AK Parti iktidarında 4,5 milyon hektar toplulaştırma yapıldı, tam 10 misli.

9 Mayıs 2015 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Tarım & Gıda
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2015 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2015

Türkiye'de Arazi Toplulaştırması

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Büyük Anadolu Oteli'nde düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin 26'ncı Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında birçok tarımsal göstergede iyileşmeye atıfta bulunan Davutoğlu, AK Parti iktidarı döneminde toplulaştırılan arazi miktarının 10 kat arttığını iddia etti.

Çiftçi Başına Düşen Tarım Alanı Ne Kadar?

Türkiye’de çeşitli nedenlerle küçülmüş ve parçalara ayrılmış tarım arazilerinin yoğun olması, verimliliği ve karlılığı olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Çiftçi Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye’de çiftçi başına düşen tarım alanı ortalama 6 hektarı geçmezken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu alan 19,7 hektar seviyelerinde. Tarım arazilerindeki parçalanmayı azaltmanın birinci aşaması gerekli hukuksal düzenlemeleri yaparak bundan sonraki süreçte tarım arazilerin parçalanmasının önüne geçmek; ikinci aşaması ise şimdiye kadar oluşmuş parçalanmaların ve düzensizliklerin iyileştirilmesidir.  İkinci aşamayı gerçekleştirmek için arazi toplulaştırılması yöntemi kullanılır.

Arazi Toplulaştırması Nedir?

Arazi toplulaştırılması “tarımsal arazileri niteliklerine göre sınıflandırarak, bir kişiye ait, farklı alanlardaki küçük arazi grupları yerine, o arazinin toplamını karşılayacak kadar, en az miktarda parça arazinin (mümkün olursa tek bir parçanın), o kişiye verilmesidir.” Arazi toplulaştırması işgücün, akaryakıt kullanımı, tarla sınırları, toprağı işleme, iyileştirme çalışmaları gibi alanlarda önemli yararlar sağlar.

Türkiye’de 1961’den Beri Uygulanıyor

Arazi toplulaştırılması Türkiye’de 1961 yılından beri uygulansa da, Temmuz 2009’da resmi gazetede yayınlanan “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı ile Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzük’ün kabulünden sonra giderek artan alanda uygulanmaya başlamıştır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü verilerine göre 1961 – 2002 döneminde 450 bin hektarda arazi toplulaştırılması yapılırken 2003 – 2014 arasında 4 milyon 532 bin hektar arazi toplulaştırılması yapıldı ve toplamda yaklaşık 5 milyon hektar alanda toplulaştırma gerçekleştirildi.

Biz iktidara gelene kadarki 41 yılda 450 bin hektar toplulaştırma yapıldı, 12 yıllık AK Parti iktidarında 4,5 milyon hektar toplulaştırma yapıldı, tam 10 misli. 1

Sonuç olarak, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   9 Mayıs 2015 Son Güncelleme:   11 Mayıs 2015