Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

Biz geldiğimizde ortalama eğitim süresi 7 yıldı, şimdi 14 yıl.

5 Mart 2015 tarihinde New York 'ta söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim

İddia Edildiği Gibi Bir Artış Yok

Son 15 yılda ortalama eğitim süresi 2 yıl yükseldi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD merkezli düşünce kuruluşu Council on Foreign Relations’a verdiği mülakatta Türkiye’de ortalama eğitim süresinin AK Parti iktidara geldiğinde 7 yıl iken şu an 14 yıl olduğunu iddia etmiştir. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun doğrudan alıntısı şu şekildedir:

"When we came to power, the average schooling was 7 years. Now it's 14 years" (15.05)

Yapılan kaynak araştırmasında, Davutoğlu’nun iddiasında eğitim ile ilgili iki farklı göstergenin birbirine karıştırıldığı ihtimali ağır basmaktadır. Birleşmiş Milletlerin İnsai Gelişmişlik Endeksi puanlarını oluşturmak için kullandığı birçok göstergenin yanında iki farklı eğitim göstergesi vardır.

Bunlardan ilki “Mean years of schooling (Yetişkinler için okulda ortalama geçirilen yıl). Bu gösterge 25 yaş ve üstü yetişkinlerin eğitim aldıkları ortalama süreyi yıl cinsinden gösterir. Türkiye’de 2000 yılında 25 yaş ve üstü yetişkinlerin eğitimle geçirdikleri ortalama süre 5,5 yıl iken bu rakam 2013’te 7,6 yıla yükselmiştir.

Biz geldiğimizde ortalama eğitim süresi 7 yıldı, şimdi 14 yıl. 1

İkinci bir gösterge ise “Expected years of schooling” (Çocuklar için beklenen eğitim süresi). Bu gösterge okula gitme çağına gelmiş bir çocuğun mevcut yaş-bazlı okula kayıt oranları devam ettiği takdirde eğitimle devam etmesi beklenen yıldır. Bir başka deyişle, Türkiye’de 2000 yılında mevcut okula kayıt oranları ile okul çağına gelmiş bir çocuk için beklenen eğitim süresi 11,1 yıl iken bu gösterge 2013’te 14,4 yıla çıkmıştır.

Biz geldiğimizde ortalama eğitim süresi 7 yıldı, şimdi 14 yıl. 2

Davutoğlu’nun iddiasında kullandığı “average schooling” kalıbı her iki göstergeye de atıfta bulunabileceğinden analiz için ikisini de inceleme uygun görüldü. Fakat karşılaştırma için kullanılan rakamların göstergelerle uyumsuzluk içerdiği açıktır.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   5 Mart 2015 Son Güncelleme:   9 Mart 2015