Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

Avrupa'da dahi bütün bu kritik süreçlerde hiçbir ülkede yüzde 87 seçime katılım oranı yakalanmamıştır.

1 Temmuz 2015 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Politika
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2015 Son Güncelleme: 7 Temmuz 2015

Seçim Katılım Oranlarında Lider miyiz?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti genel merkezinde yaptığı konuşmada, 2015 genel seçimlerinde yakalanan %87’lik katılım oranının Avrupa ülkeleri de dâhil olmak üzere hiçbir ülkede yakalanamadığını iddia etmiştir.

Oy kullanımının 1983’den beri anayasal bir zorunluluk olduğu ülkemizde çok partili hayata geçilen 1950’lerden beri seçimlere ilgi çoğunlukla yüksek olmuştur. Çok partili siyasi hayatımızın en düşük katılımlı genel seçimi, kayıtlı seçmenin %64,4’ünün oy kullandığı 1969 genel seçimleridir. 2015 genel seçimleri ise %83,9’luk oranla gerçekten de Türkiye’de gerçekleştirilen en yüksek katılım seçimlerden birisidir. Yakın tarihimizin en yüksek katılımlı seçimi 12 Eylül darbesi sonrasında gerçekleştirilen kayıtlı seçmenlerin %93,2’nin oy kullandığı 1987 genel seçimleridir.

Türkiye’de Seçimlere Katılım Yüksek Ama Daha Yüksek Ülkeler de Var

Ancak Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iddiasını analiz edebilmek için dünya ortalamalarına bakmamız gerekecek. A.B.D. merkezli araştırma firması Pew Research Center’ın OECD ülkeleri arasında yaptığı karşılaştırmalı çalışma, 34 OECD ülkesindeki en yakın tarihli seçimleri baz alarak sıralama yapmaktadır. Bu listeye göre birinci sıradaki Belçika’da 2014’de yapılan seçimlere katılım oranı %89,4’dü. Listenin ikinci sırasında 2011 genel seçimlerdeki %87,2’lik katılım oranıyla Türkiye geliyor. İsveç ise %85,8 ile üçüncü sırada yer alıyor. Bu noktada belirtmek gerekir ki Belçika ve Türkiye dünyada oy kullanmanın yasal bir zorunluluk olduğu 28 ülke arasında yer almaktadır.

Görüldüğü gibi gelişmiş OECD ülkeleri arasında ve yakın tarihli seçimleri dikkate alarak bir değerlendirme yapıldığında, Türkiye gerçekten de seçim katılımının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Uluslararası Demokrasi ve Seçim Desteği Enstitüsü (IDEA) tarafından yapılan, daha uzun dönemli bir çalışma ortaya farklı sonuçlar koyuyor. IDEA’nın 1945-2001 arasında yapılan milletvekili seçimlerine katılım oranları ortalamasını alarak yaptığı sırlamaya göre bu tarih aralığında yapılan 10 genel seçimde elde edilen %81,3’lük katılım ortalamasıyla Türkiye, 169 ülke arasında 44’üncü sırada yer alıyor. IDEA’nın çalışmasına göre seçim katılımının en yüksek olduğu ilk 10 ülke, Türkiye’nin bulunduğu aralık ve son 5 ülke şu şekilde sıralanıyor.

Avrupa'da dahi bütün bu kritik süreçlerde hiçbir ülkede yüzde 87 seçime katılım oranı yakalanmamıştır. 1

Analizimin gösterdiği sonuca göre, seçime katılım oranı açısından Türkiye OECD ülkeleri arasında Belçika’dan sonra ikinci sırada geliyor. Ancak Davutoğlu iddiasını bütün ülkeleri kapsayacak şekilde geniş tutmuştu. O nedenle bu iddiada büyük oranda doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   1 Temmuz 2015 Son Güncelleme:   7 Temmuz 2015