Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

28 AB üyesi ülkeyle kıyaslandığında genel devlet bütçesi dengesi en iyi durumdaki 4'üncü ülke konumundayız.

10 Aralık 2014 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    1 Dakika
Konu : Büyüme
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Türkiye Bütçe Dengesi Konusunda 28 AB Ülkesi Arasında 6. Sırada

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 10 Aralık 2014 tarihli TBMM Genel Kurul Toplantısında bütçe dengesi bakımından Türkiye’nin 28 AB üye ülkesi ile kıyaslandığında 4. en iyi durumdaki ülke olduğunu iddia etmiştir.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2013 senesinde genel devlet gelir ve giderleri arasındaki fark sonucu ortaya çıkan borcun GSYH’ye oranı yüzde 1’dir. Eurostat verilerine baktığımızda 2013 senesinde 28 AB ülkesi arasında borçlanma dengesi/GSYH oranı yüzde 1’in altında kalan ülkeler tabloda verilmiştir.

28 AB üyesi ülkeyle kıyaslandığında genel devlet bütçesi dengesi en iyi durumdaki 4'üncü ülke konumundayız. 1

Görüldüğü gibi Eurostat ve Maliye Bakanlığı verileri dikkate alındığında Türkiye bütçe dengesi bakımından 28 AB ülkesi arasında 4. değil, 6. sıradadır.

 

Sonuç olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur. 

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   10 Aralık 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970