Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

2010-2014 arası ortalama yüzde 5,4 büyüme sağlandı. Geçen yılki yüzde 4’lük büyüme, birçok yükselen ekonominin iki katından fazla.

20 Ocak 2016 tarihinde Wall Street Journal 'da söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Büyüme

Türkiye'nin Büyümesi Yükselen Ekonomilerin Ötesinde Değil

Başbakan Ahmet Davutoğlu, The Wall Street Journal’a verdiği demeçte, AK Parti iktidarları döneminde yapılan yapısal reformlar sonucu Türkiye’nin 2010-2014 döneminde ortalama %5,4’lük büyüme oranı yakaladığını ve geçen yılki büyüme oranı olan %4’ün, birçok yükselen ekonominin büyüme oranının iki katından fazla olduğunu iddia etti.

Türkiye’nin 2010-2014 Ortalama Büyümesi %5,4 Seviyesinde

Öncelikle iddianın ilk kısmı olan 2010-2014 döneminde Türkiye’nin büyüme ortalamasına bakacak olursak, TÜİK’in sağladığı resmi verilere göre bu alanda %5,32 oranına ulaşılıyor. Aynı dönem için OECD’nin sunduğu verilere göre ise, Türkiye ortalama %5,44 oranında büyümüş. İddianın bu kısmında Başbakan Ahmet Davutoğlu haklı görünüyor.

2010-2014 arası ortalama yüzde 5,4 büyüme sağlandı. Geçen yılki yüzde 4’lük büyüme, birçok yükselen ekonominin iki katından fazla. 1

Başbakan’ın iddiasının ikinci kısmında görünen “geçen yılki %4’lük büyüme” ifadesi 2015’i anlatıyor. Ancak 2015 büyüme verileri an itibariyle henüz ilk 3 çeyreği kapsıyor. Bu yüzden ilk 3 çeyrek verilerinin ortalamasını aldığımızda, TÜİK’e göre Türkiye %3,4 büyüme oranına sahipken, OECD verilerine göre bu oran %4,1 görünüyor. Bu kısımda Başbakan’ın sunduğu veri TÜİK’e göre çok tutarlı görünmezken, OECD’ye göre doğru görünüyor.

Ancak iddianın asıl temeli, Türkiye’nin 2015 ortalama büyümesinin birçok “yükselen ekonomi”nin büyüme oranının iki katından fazla olduğu iddiasına dayanıyor. Başbakan’ın kullandığı bu yükselen ekonomiler kapsamına, görece yeni endüstrileşmiş ve gelişim hızı gelişmekte olan ülkelerin ilerisinde olan ülkeler dahil oluyor. Türkiye dışında bu kategoride Güney Afrika, Meksika, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland bulunuyor. Bu ülkelerin 2015 yılı ortalama büyüme oranları tabloda görüldüğü gibidir.

2010-2014 arası ortalama yüzde 5,4 büyüme sağlandı. Geçen yılki yüzde 4’lük büyüme, birçok yükselen ekonominin iki katından fazla. 2

Tablodan görüleceği gibi, 10 ülkelik bu listede Türkiye sadece iki ülkenin (Güney Afrika ve Brezilya) büyümesinin 2 katından fazla bir büyüme oranına sahiptir. Türkiye’den daha yüksek büyümelere sahip beş yükselen ekonomi bulunmaktadır.

Sonuç olarak, iddianın ilk kısmında doğru veri sunan Ahmet Davutoğlu’nun iddiasının bütününü incelediğimizde, Türkiye’nin mevcut büyüme oranları ile yükselen ekonomiler arasında özel bir yerde bulunmadığını görüyoruz.

Bu nedenle Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   20 Ocak 2016 Son Güncelleme:   22 Ocak 2016