Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

2008'den bu yana -dünyada her yerde istihdam düşüşü yaşanırken, işsizlik artarken- 6 milyon yeni iş alanı oluşturduk.

10 Mart 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme

İstihdam Verileri Ne Gösteriyor?

2008 – 2014: İstihdamdaki artış 4,7 milyon kişi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında birçok ekonomik göstergeden bahsederek Türkiye’de ekonomik kriz söylemlerinin oluşturulmaya çalışıldığını vurguladı. Davutoğlu istihdam verilerini hatırlatarak, küresel ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılından bu yana her yerde istihdam düşüşü yaşanırken Türkiye’nin 6 milyon yeni iş alanı oluşturduğunu iddia etti.

2008 ve 2009 birçok ülkenin resesyona girdiği, istihdam seviyelerinde azalmanın ve işsizlik oranında artışların yaşandığı yıllar olarak öne çıktı. 2009’da dünya genelinde ekonomi sadece onbinde bir oranında büyürken gelişmiş ekonomilerde daralma oranı %3,5 seviyelerindeydi.

Küresel ekonomik kriz diğer birçok ülke gibi Türkiye’nin de ekonomik göstergelerini de etkiledi. 2007’de %4,6 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2008’de binde 6 büyüdü, 2009’da ise %4,8’lik bir küçülme yaşadı. Bu yıllardan sonra her yıl ortalama %6 seviyelerinde büyüyen Türkiye ekonomisi, kriz döneminde kaybettiklerini geri aldı. İstihdam rakamları da kısa bir durgunluktan sonra yeniden yükselmeye başladı. Yıllık rakamlar itibariyle 2008’den bu yana istihdam miktarı 4,7 milyon kişi, istihdam oranı da %4 artış gösterdi.

Şili ve İsrail’de istihdam oranındaki artış Türkiye’yi geçti

Küresel kriz sonrası toparlanma her ülkede hızı aynı olmasa da, tüm dünya ölçeğinde gerçekleşmeye başladı. 2010 yılında dünya ekonomisi %5,4 oranında büyüdü. Aynı dönemde Euro bölgesinin büyüme oranı ise %2 seviyelerindeydi. İstihdam özelinde göstergelere bakıldığında, OECD ülkeleri arasında 2008’den bu yana 14 ülke istihdam oranlarını artırdı. İsrail ekonomisinde bu artış %8 olurken, Şili’de %5 oldu. OECD ülkeleri arasında istihdam oranını en fazla artıran üçüncü ülke Türkiye oldu.

Genel değerlendirmede, Davutoğlu’nun kulladığı verilerle açık kaynaklar arasında uyumsuzluk olması nedeniyle iddiasında büyük ölçüde doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   10 Mart 2015 Son Güncelleme:   12 Mart 2015