Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

2003-2006 döneminde yolsuzlukla etkin mücadele amacıyla bu alanda önemli 7 adet uluslararası sözleşmeye taraf olunmuştur.

1 Eylül 2014 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Güvenlik

İmzalanan Sözleşmeler

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1 Eylül 2014 tarihinde, TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada 2003-2006 döneminde Türkiye’nin yolsuzlukla etkin mücadele için 7 adet uluslararası sözleşmeye taraf olduğunu iddia etmiştir.

Uluslararası sözleşmelerin kanunlaşması için TBMM tarafından görüşülüp karara bağlandıktan sonra cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp resmi gazetede yayınlanması gerekmektedir.

TBMM sitesinde yapılan araştırmada 2003 - 2006 yılları arası yolsuzlukla mücadeleyle ilgili imzalanan uluslararası sözleşmeler aşağıdadır.

1) Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (30.1.2003)

2) Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (17.4.2003)

3) Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (14.1.2004)

4) Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi Ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (16.6.2004)

5) Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (18.5.2006)

Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuç 2003-2006 yılları arasında yolsuzlukla ilgili 5 adet uluslararası sözleşmenin TBMM tarafından kabul edildiğidir. Bu sözleşmelerden 1. ve 5. sırada olanı Birleşmiş Milletler bünyesinde imzaya açılan sözleşmeler iken 2., 3. ve 4. olanı Avrupa Konseyi bünyesinde oluşturulmuştur.

Görüldüğü üzere verilen periyotta taraf olunan uluslararası sözleşme sayısı Davutoğlu’nun iddiasıyla uyuşmamaktadır. Bir ihtimal olarak, Davutoğlu, Sınıraşan Suçlara Karşı BM Sözleşmesi’nin Aralık 2000’de Palermo Konferansı’nda kabul edilen insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili iki ek maddesini de mevcut sayıya eklemiş olabilir gözüküyor. Fakat her ihtimalde farklı 7 adet uluslararası sözleşmeden bahsetmek mümkün gözükmemektedir.

 

Sonuç olarak, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   1 Eylül 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970