Ahmet Davutoğlu Meclis Dışı Gelecek Partisi Genel Başkanı

2002'de göreve geldiğimizde Gayri Safi Milli Hasılamız (GSMH) 4 kat artmış durumda ve 820 milyar dolarlık bir GSMH noktasına getirdik.

17 Kasım 2014 tarihinde Filipinler 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme

AK Parti Döneminde GSYİH Değişimi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Avustralya’da düzenlenen ve Türkiye’nin bu yıl dönem başkanlığını aldığı G20 zirvesinden sonra Filipinler’e olan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada yine bir 2002 öncesi – sonrası karşılaştırması yaptı. Bu seferki konusu daha önce birçok kez analizlerimize konu olan gayri safi milli hasılaydı.

Gayri Safi Milli Hasıla ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Arasında Fark Var 

Öncelikle bir ayrımı hatırlatarak başlamakta fayda var. Her ne kadar Davutoğlu gayri safi milli hasıla dediyse de verdiği miktardan asıl konunun beklenildiği gibi gayri safi yurt içi hasıla olduğu anlaşılıyor. İkisinin farkı gayri safi yurt içi hasıla yurt içindeki yabancıların gelirlerini de içerirken, gayri safi milli hasılada yurt içinde yaşayan yabancıların gelirleri çıkartılır ve yurt dışında yaşayan ülke vatandaşlarının gelirleri eklenir. Fakat ekonomik küreselleşmenin yoğunlaştığı son otuz yılda gayri safi yurt içi hasıla ekonomik gösterge ve ülke karşılaştırması açısından en fazla kullanılan birim oldu.

Davutoğlu’nun iddiasının analizini iki ana soru şekillendiriyor. Birincisi, gayri safi yurt içi hasılada gerçekten bu kadar bir artış var mı; ikincisi, bu karşılaştırma gerçek büyümeyi ne kadar gösteriyor.

2002 Kasım’ında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’nin GSYİH’i 232 milyar dolardı. 2013 yılında ise 819 milyar dolar. Bir başka deyişle, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin GSYİH’i 3,5 katına çıkmış, bu da 2,5 katlık bir artış demektir. Bu da Davutoğlu’nun 4 katlık artış iddiasını yalanlıyor.

GSYİH iddialarını incelediğimiz diğer analizlerde sürekli vurguladığımız gibi (örnekleri referanslarda bulabilirsiniz) görece sağlıklı bir GSYİH karşılaştırması sabit fiyatlar üzerinden yapılabilir. 1998 yılında fiyatları sabitlediğimizde 2002’de GSYİH 72,5 trilyon lira iken 2013’te 122,4 trilyon liraya çıkmıştır. Bu rakamlardan da gerçek artışın % 69 olduğu ortaya çıkmaktadır.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bu iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   17 Kasım 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970