Ahmet Akın CHP Balıkesir Milletvekili

Türkiye bir dolarlık mal üretmek için OECD ülkelerinin iki katı enerji kullanmak zorunda kalıyor.

8 Mart 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Genel Ekonomi

Türkiye'nin Enerji Yoğunluğu Ortalaması Ne Durumda?

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında Türkiye’nin enerji verimliliği uygulamalarına değindi. Akın, Türkiye'nin bir dolarlık mal üretmek için OECD ülkelerinin iki katı enerji kullanmak zorunda kaldığını iddia etti.

Ülkelerin enerji verimliliği performansı hakkında fikir veren en güvenilir göstergelerden birisi, ülkede tüketilen enerji ile ne kadar değer üretilebildiğine bakmaktır. Diğer bir deyişle en az enerji ile en çok zenginlik üretebilen ülkelerin enerji verimliliği konusunda başarılı oldukları kabul edilebilir. Tüketilen enerji ile üretilen değer arasındaki ilişkiyi anlamak için enerji yoğunluğu kavramına başvurabiliriz.  Enerji yoğunluğu, 1.000 dolarlık GSYİH üretmek için gereken enerjinin, ton eşdeğer petrol (tep) cinsinden hesaplanması ile bulunuyor.

Türkiye’nin Enerji Yoğunluğu Ortalaması

OECD’nin Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2014 yılında Türkiye 1.000 dolarlık değer üretebilmek için 0,11 tep enerjiye ihtiyaç duyuyordu. OECD ülkelerin ortalaması ise 0,13 tep’ti. Bu durumda Türkiye, Ahmet Akın’ın iddia ettiği gibi OECD’nin iki katı enerji tüketmek bir yana, OECD ortalamasının da altında az enerji tüketerek GSYH’sini arttırıyor diyebiliriz. Ancak bu durum Türkiye’yi rehavete düşürmemeli, zira Türkiye’nin enerji yoğunluğu ortalaması yıllardır yerinde sayarken OECD genelinde yoğunluğu düzenli olarak azalıyor. Türkiye’nin enerji yoğunluğu performansı bugün hala 1971’deki seviyesindeyken, OECD ülkelerinin çoğu o tarihten bu yana enerji yoğunluğunu ortalama yarı yarıya azaltmayı başarmış. Türkiye bugünkü oranla OECD ülkeleri arasında 14. sırada yer alıyor.

Türkiye bir dolarlık mal üretmek için OECD ülkelerinin iki katı enerji kullanmak zorunda kalıyor. 1

Sonuç olarak CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   8 Mart 2017 Son Güncelleme:   9 Mart 2017