Afif Demirkıran AK Parti Siirt Milletvekili

(Yasa dışı göçmenlere atfen) Türkiye’den ne kadar gitmiş? Bunun dörtte 1’i civarında her sene gidiyor ama bir önceki yılla mukayese edildiğinde ciddi bir düşüş söz konusu Türkiye’den Avrupa’ya geçişlerde

25 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Güvenlik

(Yasa dışı göçmenlere atfen) Türkiye’den ne kadar gitmiş? Bunun dörtte 1’i civarında her sene gidiyor ama bir önceki yılla mukayese edildiğinde ciddi bir düşüş söz konusu Türkiye’den Avrupa’ya geçişlerde

AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, 25 Haziran 2014 tarihinde AB ile Geri Kabul Anlaşması’nın tartışıldığı TBMM Genel Kurul’unda Türkiye’den Avrupa’ya göçmen geçişlerinde ciddi bir düşüş olduğunu iddia etti.

Demirkıran’ın iddiasına kaynak olarak gösterdiği, , AB üye ülkelerinin dış sınırlarını korumak ve kontrol etmek amacıyla 2004 yılında Avrupa Konseyi tarafından kurulan Frontex’in yayınladığı yıllık rapora bakıldığında, 2013 yılında AB üye ülkelerin sınırlarında toplam 107.365 illegal göçmen yakalanmıştır. Bu göçmenler arasında ilk üç sırayı ise Suriye, Afganistan ve Eritre kökenli göçmenler paylaşmaktadır. 2010-2013 periyodunda AB sınırlarında tespit edilen yasa dışı geçiş sayıları ve Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz rotasını kullanan göçmenlerin sayıları ve oranlarını tabloda bulabilirsiniz.

 

Yıllar

Yasa dışı geçiş tespit sayısı

Doğu Akdeniz rotası

Oran

2010

104.060

55.688

% 53

2011

141.051

57.025

% 40

2012

72.437

37.224

% 51

2013

107.365

24.799

% 23

 

Aynı raporda yasa dışı göçmen akışının rota bazında dağılımı ile ilgili bilgiler de mevcuttur. Verilere göre Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz rotasını kullanarak AB sınırlarına girmeye çalışıp tespit edilen göçmen sayısı 2013 yılı için 24799’dur ki bu da toplam yasa dışı sınır geçişlerinin % 23’üne tekabül etmektedir. Bu oran Demirkıran’ın iddiasında kullandığı verilerle büyük ölçüde uyuşmaktadır.  2012 yılında ise Doğu Akdeniz rotası tüm yasa dışı geçiş tespitlerinin % 51’inden sorumludur. Bu da Demirkıran’ın ifade ettiği gibi ciddi oranda bir düşüşün olduğunu göstermektedir.

 

Ancak, dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur yasa dışı göç sürecinin niceliksel olarak tespit edilmesinin güçlüğüdür. Söz konusu veriler ve raporlar, kontrol noktalarında yakalanan yasa dışı göçmen istatistikleri üzerinden oluşturulmaktadır ve bu coğrafyalarda gerçekte ne kadar yasa dışı göçmen olduğu net olarak bilinmemektedir. Demirkıran bu veriyi Türkiye’nin AB ile Geri Kabul Anlaşması’nın imzalamasının lehine olarak kullanmıştır. Fakat Frontex istatistiklerinde yasa dışı geçiş tespitlerinde düşüş olması Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenlerin azaldığı gibi bir çıkarıma varacağı gibi yasa dışı geçiş tespitlerinde bir zafiyetin de habercisi olabilir. Dolayısıyla Demirkıran’ın iddiasını tam olarak doğrulamak veya yanlışlamak mümkün değildir.

 

Bu bilgilere bakıldığında, AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran’ın iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Siirt Milletvekili Afif Demirkıran'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR

TBMM Tutanağı
Yayın Tarihi:   25 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970