Abdullah Nejat Koçer AK Parti Gaziantep Milletvekili

AR-GE personeli sayısı 2002 yılında 29 bin iken 2012 yılında 105 bine ulaştı. 2002 yılında özel sektör tarafından istihdam edilen AR-GE personelinin oranı yüzde 20 iken 2012 yılında yüzde 49,7'ye çıktı.

2 Temmuz 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Bilim & Teknoloji

AR-GE personeli sayısı 2002 yılında 29 bin iken 2012 yılında 105 bine ulaştı. 2002 yılında özel sektör tarafından istihdam edilen AR-GE personelinin oranı yüzde 20 iken 2012 yılında yüzde 49,7'ye çıktı.

AK Parti Gaziantep milletvekili Abdullah Nejat Koçer 2 Temmuz tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada Türkiye’de AR-GE personeli sayısının son 10 yılda 29 binden 105 bine ulaştığını iddia etti.

TÜİK’in hazırladığı “Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması” verilerine göre 2012 yılı itibariyle AR-GE alanında tam zamanlı olarak istihdam edilen personel sayısı 105.122’dir. Bu personelin, 52.233’ü ticari sektörde, 12.088’i kamuda, 40.801’i ise yükseköğretim sektöründe istihdam edilmektedir. Buna göre özel sektör tarafından istihdam edilen personel yüzde 49.68’dir. 2002 yılında ise toplam AR-GE personeli 28.964’tür, bunun 5.918’i ise özel sektör tarafından istihdam edilmiştir. 2002 yılında özel sektör tarafından istihdam edilen personel oranı yüzde 20.4’tür.

OECD’nin verilerine bakıldığındaysa, 2011 yılında toplamda 92.801 kişi AR-GE alanında istihdam edilmiştir. Bunun 45.408’i ise özel sektör tarafından istihdam edilmektedir. Dolayısıyla 2011 yılında da özel sektör tarafından istihdam edilen personel oranı toplam personelin yüzde 49’udur. OECD’nin 2002 yılına ait verileri de TÜİK verileri ile örtüşmektedir.

Buna göre, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer’in iddiasında doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer'in İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   2 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970