Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
26 Vaat İzlendi
15 Vaat Gerçekleşti
7 Vaat Gerçekleşmedi
4 Vaat Devam Ediyor

“İşçi ve memur tüm çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı ve çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanıyacağız.”

2015 Sonu
Gerçekleşmedi

10 Şubat 2016’da resmî gazetede yayınlanan 6663 sayılı kanunla kadın devlet memurları vaatte belirtilen hakka sahip oldular fakat bu kanunun nasıl uygulanacağına dair bir mevzuat düzenlemesi yapılmadığı için kadınlar fiilen bu haktan yararlanamamaktadırlar. Mevzuat düzenlemesinin Ekim 2017 itibariyle hala yapılmadığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun açıklamalarıyla görülmüştür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kasım 2016'da çıkardığı yönetmelikle işçi kadınların analık izni sonrası kısmi çalışma haklarını düzenledi. Fakat yönetmeliğin içeriğinde vaatte belirtilen haklar yer almıyor.