Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
37 Vaat İzlendi
8 Vaat Gerçekleşti
21 Vaat Gerçekleşmedi
8 Vaat Devam Ediyor

“Yaklaşık 8.010.000 kadastro parseli sayısal ortama aktarılarak, yenilenme çalışmalarına başlanmıştır. Bugün itibariyle %20’si bitirilmiş, kalan kısmı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacaktır.”

Gerçekleşmedi

9 Haziran 2008 tarihinde Dünya Bankası ile imzalan Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi’nin amacı “mevcut Tapu-Kadastro bilgilerinin, Kadastro Kanununda öngörüldüğü gibi Mekansal Bilgi Sistemlerinin Altlığını Oluşturacak şekilde ve yapıda güncellemek, sayısal ve hukuksal formda bilgisayar ortamına aktararak kullanıma sunmaktır.”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında yer alan bilgi notuna göre projenin süresi 5 yıl (2013) olarak belirlenmiş. Fakat T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan 16 Şubat 2015 tarihli bilgi notunda projenin 30 Ağustos 2015 tarihine kadar uzatıldığı anlaşılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce konuyla ilgili açıklamasında proje sonunda yaklaşık 4,1 milyon parselin sayısal ve hukuksal formda bilgisayar ortamına aktarılmasının sağlanacağını belirtmiş. Bu durumda sayısal ortama aktarılma ve yenileme çalışmalarının hala devam ettiği anlaşılıyor.

2013 için verilen vaat gerçekleşmemiş.