Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
37 Vaat İzlendi
8 Vaat Gerçekleşti
21 Vaat Gerçekleşmedi
8 Vaat Devam Ediyor

“Türkiye’nin gemi inşa kapasitesi 3,6 milyon DWT’den 2015’e kadar 5 milyon DWT’ye yükseltilecektir.”

Gerçekleşmedi

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye tersanelerinin proje kapasitelerinin yıllara göre değişimi DWT cinsinden tabloda verilmiştir. DWT İngilizce kökenli bir ağırlık birimidir. Vikipedya’nın ilgili sitesinde DWT bir geminin taşıyabileceği en çok ağırlık olup, ham yükün, yakıtın, suyun, kumanyanın, yolcu ve gemi adamlarının kendilerinin ve eşyalarının ağırlıklarının toplamı olarak tanımlanmaktadır.

Tablodan da görüleceği üzere 2011’den 2013 sonuna kadar gemi inşa kapasitesi sadece 0.01 DWT artmıştır. 2014 yılı içerisinde 1,49 DWT’lik bir artış gerçekleşmiş olması imkansızdır.

AK Parti’nin 2011 beyannamesinde yer alan ‘gemi inşa kapasitesi 5 milyon DWT’ye çıkarılacaktır’ vaadi gerçekleşmemiştir.