Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
37 Vaat İzlendi
8 Vaat Gerçekleşti
21 Vaat Gerçekleşmedi
8 Vaat Devam Ediyor

“2015’te kişi başı milli gelir 14.046 dolar olacak.”

Gerçekleşmedi

TÜİK’in en son açıkladığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisine göre Türkiye’nin cari fiyatlarda kişi başına düşen milli geliri 10 bin 404 dolar. Kişi başına düşen milli gelirin  10 bin 428 dolar olduğu 2011 yılına göre mevcut milli gelirde son 3 yılda binde 3’lük bir azalma gerçekleşti.

IMF uzmanları 2015 yılı sonunda Türkiye için kişi başına düşen GSYH beklentisini 9 bin 680 dolar seviyelerinde açıkladı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda cari fiyatlarla hesaplanan kişi başına düşen  milli gelirde 2011 yılına göre yaklaşık yüzde 7,5’luk bir azalma gerçekleşecek. 

Vaatin durumu 2014 yılı için geçerli kişi başına düşen GSYH üzerinden değerlendirildiğinde, mevcut kişi başına düşen milli gelirin yaklaşık % 35’i seviyesinde bir sapma olduğundan vaatin gerçekleşmesi imkansızdır. IMF tahminlerine göre vaat değerlendirildiğinde ise sapma oranı yüzde 45’e çıkmaktadır.

AK Parti 2011 beyannamesinde 2015 yılı için kişi başına düşen GSYH hedefini içeren vaat gerçekleşmemiştir.