Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
37 Vaat İzlendi
8 Vaat Gerçekleşti
21 Vaat Gerçekleşmedi
8 Vaat Devam Ediyor

“2015’te dünya mal ticaretinden aldığımız pay %1’e çıkacak.”

Gerçekleşmedi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine Türkiye’nin yıllık gerçekleştirdiği ihracatın dünyada toplam gerçekleşen ihracata oranı 2013 yılı itibariyle % 0,81’dir.

DTÖ verilerinde 2013 haricinde 2011 – 2015 arası dönem için ticaret payı verilerine rastlanmamıştır. Fakat Türkiye’nin bu dönem performansı için gösterge olabilecek Türkiye ve dünyada ihracat miktarındaki büyüme oranı IMF verilerinde mevcuttur.

Dünya ve Türkiye’de ihracat miktarındaki değişimler dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Türkiye’nin ihracatta dünya ticaretindeki payının 2011'de %0,76 dolaylarında olduğu ve IMF uzmanlarının tahminlerine göre 2015’te bu oranın % 0,79 olması beklenmektedir.

Vaatin durumunu 2015 yılı için IMF uzmanları beklentileri üzerinden değerlendirildiğinde, mevcut payın yaklaşık %27’i seviyesinde bir sapma olduğundan vaatin gerçekleşmesi imkansızdır.

AK Parti 2011 beyannamesinde 2015 yılı için ihracat payı hedefini içeren vaat gerçekleşmemiştir.