Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
37 Vaat İzlendi
8 Vaat Gerçekleşti
21 Vaat Gerçekleşmedi
8 Vaat Devam Ediyor

“%13 olan toplam kabotaj yükleri 2015’e kadar %17’ye çıkarılacaktır.”

Gerçekleşmedi

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, limanlardaki yükleme işlemlerine dair ayrıntılı istatistiki veriler sağlıyor. Bu verilere göre 2010 yılı sonu itibariyle yapılan toplam 348.6 milyon tonluk elleçlemenin (gümrük gözetimindeki yüklerin istiflenmesi, taşınması), 37.9 milyon tonu (yani 10.8’lik kısmı) kabotaj yüklerinden oluşmaktadır.

2011 yılı sonu için bu oran 43.6/ 363.3 milyon tondur, yani yüzde 12’dir.

2012 yılı sonu için bu oran 46.9/387.4 milyon tondur, yani yüzde 12’dir.

2013 yılı sonu için bu oran 53.9/384.9 milyon tondur, yani yüzde 14 olmuştur.

2014 yılının sonu itibariyle ise bu oran 50.7/383.1 milyon ton olmuştur. Oransal olarak yüzde 13’te kalmıştır.


Kabotaj yüklerinin oransal artışı yıllık yüzde 1 civarındadır. Zaten 2014 yılındaki oran da yüzde 13’tür.

AK Parti’nin 2011 beyannamesinde yer alan ‘kabotaj yükleri 2015’e kadar yüzde 17’ye çıkarılacaktır’ vaadi gerçekleşmemiştir.