Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!

Kabe’nin altın orana göre dünyanın merkezinde olduğu iddiası

Yanlış
Bu iddia 10 Şubat 2021 tarihinden itibaren yayılmaya başladı.
İddianın yayıldığı mecra : Instagram
Okuma Süresi    5 Dakika
TUNCER BEYRIBEY
Yayın Tarihi: 25 Şubat 2021 Son Güncelleme: 26 Şubat 2021

Kabe’nin Altın Orana Göre Dünyanın Merkezinde Olduğu İddiası

Bir Instagram sayfası tarafından 10 Şubat 2021 tarihinde yapılan bir paylaşımda Kabe’nin altın orana göre dünyanın merkezinde olduğu iddia edildi. Paylaşım 7 binden fazla beğeni almış. 

Paylaşımda geçen metin şu şekilde:

   KABE’nin, altın orana göre; Dünya’nın merkezi olduğunu biliyor muydunuz? Binlerce yıl öncesinde modern bilim ve aletler olmadan, insanın kendiliğinden Dünya’nın merkezini tespit edip daha sonra KABE’yi oraya inşaa etmiş olması imkansızdır. Bu ancak Allah’ın vahyi ile olabilecek bir şeydir..
photo_1

Benzer iddialar Facebook sayfalarında ve Youtube’da da dile getirilmiş.

Aynı zamanda Sabah ve Ensonhaber gibi haber sitelerinde de buna dair bilgiler mevcut. Çeşitli sitelerde de benzer bilgileri bulmak mümkün.

photo_2

Kimi yabancı internet sitelerinde de benzer bilgilere erişmek mümkün.

Kabe’nin Altın Orana Göre Dünyanın Merkezinde Olduğu İddiası Doğru Mu?

Altın oran matematikte aynı pi sayısı gibi virgülden sonrasının sonsuza gittiği irrasyonel bir sayıdır. Buna göre, bir hat içerisinde öyle bir nokta seçilmelidir ki uzun kısmın kısa kısma oranıyla bütün hattın uzun kısma oranı aynı olsun. Bunun matematiksel formülü: (x+1)/x=x/1 şeklindedir. İkinci dereceden bir denklem şeklinde formüle edilmiş hali de x2-x-1=0 şeklindedir ve bu da x=(1+ √5)/2 olarak yazılabilir. Bu sayı fi (phi) olarak isimlendirilir ve 1.61803398875’tir.

photo_3

Bu oran Öklid’e kadar gitmektedir. Brittanica sayfasında belirtildiğine göre Öklid’in Elementler adlı kitabında geçmektedir. Yunanlılara göre bu oran “bir dikdörtgenin en estetik oranı” olarak görülmüş. Bu rakam ilk defa Alman matematikçi Martin Ohm tarafından ‘altın’ olarak isimlendirilmiş. Luca Pacioli’nin İlahi Oran adlı eserine ve Leonardo Da Vinci’nin bu rakama dayanarak bedenin oranlarını gösteren Vitruvius Adamı adlı resmine ilham kaynağı olmuş.

photo_4

Altın orana dair bu bilgilere rağmen, onun kullanımının hiçbir zaman gerçekliğe denk düşmeyeceğini iddia eden çalışmalar mevcuttur. Örneğin The Collage Mathematical Journal adlı bir dergide çıkan bir makalede altın oranın Piramitlerin ve Pantheon’un inşasında ve insan bedeninde bulunduğu iddiaları incelenmiş. Neticede bütün bu iddiaların matematiksel olarak karşılığının olmadığını ortaya çıkarmış.

Buradan hareketle, Mekke’nin veya Kabe’nin altın orana göre dünyanın merkezinde olduğu iddiasını incelemek mümkün. Bunun için bir yandan Kuzey Kutbu ile Güney Kutbu arasındaki mesafenin (enlem) bir yandan da yatay mesafenin (boylam) ölçülmesi gerekiyor.

Öncelikle Güney Kutbu ile Kuzey Kutbu arasındaki mesafe dikkate alındığında Kabe’nin enlemi 21.422683613664486 Kuzey olarak görülüyor. 180 enlem olduğu bilindiğine göre, Kabe’nin Güney Kutbuna olan enlemsel mesafesi 111.422683613664486 ve Kuzey Kutbu’na olan mesafesi de 68.5773163863’tür. İkisinin arasındaki oran ise 1.62477462644’tür. Görüldüğü üzere oran 1,68’den yüksek çıkmaktadır. Keza, 21.422683613664486 Güney enleminde yer alınca da aynı orana erişmek mümkündür. Aynı matematiksel formül uygulandığında ise bu sefer Madagaskar Kanalı’nda yer alan Bassas da India adaları açıklarına erişmek mümkündür.

Diğer taraftan, yatay olarak analiz etmek daha zordur. Bunun temel nedeni, dünyanın şeklinin düz olmamasıdır. Yatay düzlemde dünyanın başlangıç ve bitiş noktası bulunmamaktadır. Bu nedenle, dünyanın düz olarak projeksiyonu Mercator haritasını baz almaktadır. Burada Amerika kıtalarının Batı’da ve Asya’nın uzak kesimlerinin ise Doğu’da yer aldığı Avrupa-merkezli bir harita çizimidir.

photo_5

Eğer Mercator projeksiyonuna dayanarak bir hesap yapmak gerekirse, toplam 360 boylam vardır. Kabe’nin boylamı ise 39.82653009085567 Doğu’dur. 360 boylam olduğuna göre, Kabe’nin Doğu’ya uzaklığı 140.173469909 ve Batı’ya uzaklığı da 219.826530091’dir. İkisi birbirine oranlandığında ise çıkan sonuç 1.56824633245’tir. Bu sayı ise 1,618’in altındadır. Fakat, yatay düzlemde herhangi bir noktanın oranını bulmak mümkün değildir, çünkü başlangıç ve bitiş noktası olmadığından uzunluğu ölçmek olası değildir.

İddia YANLIŞ

Bir Instagram sayfası tarafından 10 Şubat 2021 tarihinde yapılan bir paylaşımda Kabe’nin altın orana göre dünyanın merkezinde olduğu iddia edilmişti. Öncelikle “altın oran” konusunda oldukça fazla yanlış bilgi yayılmış durumda. Bazı bilimsel çalışmalar altın oranın Piramitler ve insan bedeninde bulunduğu iddialarını yanlışlıyor. Dünyanın küresel şekli nedeniyle de bir konumun enlem ve boylam açısından altın oranda olduğu ölçümlenmesi de temel olarak mümkün değil. Başlangıç ve bitiş çizgilerinin kutuplar olarak belirlendiği bir enlem hesaplamasında Kabe’nin enlemsel değerinin oranı 1,62 olarak çıkarak altın orana uymuyor. Boylamsal hesaplamada ise Avrupa-merkezli olarak düzenlenmiş Mercator projeksiyonu dikkate alındığında ise bu oran 1,56 olarak çıkıyor. Bir başka deyişle, bazı varsayımlar üzerinden gidilse de Kabe’nin bulunduğu konum altın oran değeriyle eşleşmiyor.

Sonuç olarak;

Kabe’nin altın orana göre dünyanın merkezinde olduğu iddiası

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   25 Şubat 2021 Son Güncelleme:   26 Şubat 2021