Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!

Doktorlara %16-50 arası, imamlara ise %100 ek zam verileceği iddiası

Yanlış
Bu iddia 26 Eylül 2020 tarihinden itibaren yayılmaya başladı.
İddianın yayıldığı mecra : Facebook
Okuma Süresi    5 Dakika

Doktorlara %16-50 Arası, İmamlara ise %100 Ek Zam Verileceği İddiası

Bir Facebook sayfası tarafından 26 Eylül 2020 tarihinde yapılan paylaşımda, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada salgında görev alan doktorlara %16-50 arası, imamlara ise %100 ek zam verileceği iddia edildi. Gönderi 115 binden fazla görüntülenme alırken binden fazla paylaşım aldı. Paylaşımda geçen metin şu şekilde: “Sağlık Bakanlığı salgında görev alan doktorlara %16-50 arası, imamlara ise %100 ek zam verileceğini açıklayalı birkaç saat oldu.”

İddia Nasıl Yayıldı?

Sözcü Gazetesi yazarları Erdoğan Süzer ve Veli Toprak’ın haberinde bu duruma değinmesinden sonra iddia yayılmaya başladı. Çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medya da zam aldıklarına dair yayılan iddia çok konuşuldu. Haberde iddia şöyle belirtilmiş: “düzenlemeye, ‘doktor olacağımıza imam olsak daha değerliydik' tepkisi gösteren hekimler, insanların hayatını kurtarmak için gecesini gündüzüne katan sağlık personeli yerine en büyük ödemenin imamlara yapılmasına, anlam veremediklerini söylediler.”

Eylül Ayı İtibarıyla Sağlık Çalışanlarına Zam Yapıldı Mı?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastanesi Genel Müdürlüğü Ek Ödemeler Dairesi resmî sitesinde yer belgede 24 Eylül 2020 tarihinde COVID-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerine ek ödeme yapılmasına dair esaslara ulaşmak mümkün. Bakanlık tarafından illere gönderilen resmi yazıda 2.ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak ek ödemeler için unvan, birim ve ödeme oranları belirlendi. Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilen miktardır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülke hükümetleri arasında imzalanan ortak işletme protokolü gereği işletilen hastanelere görevlendirilen personele fiilen çalıştığı sürece kadrosunun bulunduğu yerden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır.

Genelgeye göre, doktor öğretim üyesi %15, eczacı %70 asistan ve araştırma görevlisi %47, uzman eczacı %50 oranında ek ödeme alırken, sağlık hizmetleri %66, lisansiyer %63, genel idare hizmetleri %89 oranında ek ödeme aldı. Ayrıca yardımcı hizmetler-din hizmetleri %100 oranında ek ödeme aldı. Bu durumda asistan, eğitim görevlisi, uzman, doçent ve profesörlerin ek ödeme oranı da %50'yi geçmedi. 

Sağlık Bakanlığı’nın Yayınladığı Eylül Ek Ödeme Tablosu
Sağlık Bakanlığı’nın Yayınladığı Eylül Ek Ödeme Tablosu

Öte yandan COVID19 döneminin başladığı aylar olan mart, nisan ve mayıs aylarına dair ek ödemeleri tablosuna ise aynı resmi siteden ulaşıldı. Genelgeye göre bu üç ayda tabip dışı personellere %100 ek ödeme verilirken diğer çalışanlara ek tablodaki gibi ek ödeme yapılmıştı.

Din Hizmetleri Kapsamına Kimler Giriyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları” kapsıyor. Diyanet İşleri’ne bağlı Dini Hizmetler Müdürlüğü resmî sitesinde yer alan birimlerin arasında cami hizmetleri daire başkanlığı bulunuyor. Bu başkanlığı incelediğimizde cami ve mescitlerin yönetiminin devralınması, ibadete açılması, ibadet, ezan ve sala hizmetlerinin yönetilmesi ve camilerde yürütülen din hizmetleri standardını belirlemek gibi görevleri mevcut. Bunun yan sıra din hizmetlerinin birimlerinde aile ve dini rehberlik daire başkanlığı, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri daire başkanlığı da bulunuyor. Genel olarak dini hizmetlerde çalışanların görev alanı yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışma ve araştırmaları, konferans, sempozyum, panel ve benzeri toplantıları ve sonuçlarını takip etmek, görevlendirilmeleri halinde bunlara katılmak ve rapor hazırlamak. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre imamlar cami görevlileri arasında. Fakat, evde tedavi gören hasta ve temaslıların karantinaya uyup uymadıklarını bir süredir imam ve öğretmenler kontrol ediyor.

Sonuç

İddia YANLIŞ 

Paylaşımda yer alan iddiada geçen oranlar maaşlara yapılan zam oranı değil pandemi nedeniyle verilecek ek ödemelerin oranları. Yayınlanan usul ve esaslarda ek ödemelerin tavan ek ödeme oranlarını geçemeyeceği açıkça belirtilmiş. İlgili belgede tabip ve tabip dışı sağlık hizmetleri personelinin ek ödeme oranları farklılaşıyor. COVID-19 için ayrılmış sağlık tesislerinde görev yapan tabiplerin fiilen görev yaptıkları süreler için %100 oranında, kalan süreler için ise %16-50 arası oranda ek ödeme yapılacağı belirtilmiş. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı belgeye göre tabip dışı kategorisinde yer alan dini hizmetler kategorisinde çalışanlar da %100 oranında ek ödeme alacaklar. Bu kategoride çalışanlar COVID-19 hastası takip ve tedavisinde görev alan din görevlileri ve çalıştıkları süreye göre ek ödemeleri hesaplanacak. Özetle, iddiada belirtildiği gibi doktor ya da imamlara maaşları üzerinden bir zam söz konusu değil.

Sonuç olarak;

Doktorlara %16-50 arası, imamlara ise %100 ek zam verileceği iddiası

Yanlıştır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   30 Eylül 2020 Son Güncelleme:   5 Ekim 2020