Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    2 Dakika

Yıllara Göre Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarının kazançları üzerinden alınan vergidir. Türkiye’de 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunuyla düzenlenen kurumlar vergisinin oranı %20’dir.

Yıllara Göre Kurumlar Vergisi 1

2016 yılında Türkiye genelinde toplanan kurumlar vergisi miktarı 46,9 milyar TL’dir. Bu miktar GSYH’nin %1,8’ini oluşturmaktadır. Kurumlar vergisi geliri 2000 yılına göre gelir vergisi gibi 19 kat artış gerçekleştirmiştir. Bu dönemde Türkiye ekonomisi cari fiyatlarda 15 kat büyümüştü.

Yıllara Göre Kurumlar Vergisi 2

Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın en güncel açıkladığı sıralama olan 2015 yılı kurumlar vergisi rekortmenlerine baktığımızda ilk iki sırada kamunun sahip olduğu kuruluşlar olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’nın toplamda ödediği vergi miktarı 3 milyar TL’yi aşıyor. Özellikle bankaların ön sıralarda yer aldığı listede Akbank, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ilk on sırada yer alıyorlar. İlk yirmi sırada yer alan kuruluşların toplam ödediği vergi tutarı 2015 yılı toplam kurumlar vergisi gelirinin %23,5’ini oluşturuyor.

Yıllara Göre Kurumlar Vergisi 3

2015 yılı ilk yirmi listesinde yer alan kuruluşlardan dördünü kamu iktisadi teşekkülleri, altısını da kamu kuruluşlarının hissesi olan şirketler oluşturuyor. İlk yirmi listesi içinde paylar üzerinden bir hesaplama yapıldığında devlete ödenen toplam verginin %45’ini kamu sektöründeki kuruluşlar üstleniyor.

Yıllara Göre Kurumlar Vergisi 4

Son 15 yıllık döneme odaklandığımızda istikrarlı şekilde Akbank, Türk Telekom, İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Türkiye Petrolleri A.O.’nun genel olarak ilk 20’de yer aldığı görülüyor.

Yayın Tarihi:   2 Haziran 2017