Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
GÜNDEM OLMUŞ BİR KONU
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Ekonomi

Son Yıllarda Kişi Başına Düşen Milli Gelir Azalıyor

2020 yılının mart ayından bu yana ülkemizde ortaya çıkan COVID-19 pandemisiyle beraber yükselen fiyatlar, artış gösteren işsiz sayısı ve şirketler tarafından ücretsiz izne tabi tutulanlar neticesinde insanların yaşadıkları geçim sıkıntısı gerek kamuoyunda gerekse medyada sıkça konuşuluyor. Özellikle 2018 yılının ikinci yarısında TL’nin yabancı para birimleri karşısında oldukça değer kaybetmesiyle beraber yükselen faiz oranları, artan işsizlik ve enflasyon oranlarında yaşanan artışlar yaşanan sıkıntıların başlangıcına bir sebep olarak gösterilse de insanların ortalama yıllık kazançlarına da oldukça etki etmişti. Peki Türkiye’de son 18 yılda ortalama bir kişinin yıllık geliri nasıl değişti? Kişi başına düşen GSYH 2002 yılında Türkiye ile aynı seviyelerde ya da daha aşağıda olan diğer ülkelerde ne kadardı, 2019’da ne kadar?

Dünya Bankası tarafından açıklanan ülkelere göre GSYH verilerini incelediğimizde Türkiye’nin 2002’deki milli gelirinin 240,2 milyar $ olduğu görülüyor. 2008 yılına kadar milli gelirinde her yıl artış göstererek ilerleyen Türkiye’nin 2009 yılında yaşanan küresel krizle beraber GSYH’si 649,3 milyar $’a geriledi. 2009 yılından sonra da her yıl artarak devam eden GSYH 2013 yılında son 18 yılın en yüksek seviyesine, 957,8 milyar $’a kadar yükseldi. 2013 yılından sonra düşüşe geçen yıllık cari fiyatlarla GSYH 2019 yılında 761,4 milyar $ olarak açıklandı.

Dünya Bankası tarafından açıklanan kişi başına düşen GSYH verilerini incelendiğinde, 2002 yılında Türkiye ile aynı seviyede hatta Türkiye’den daha düşük seviyede olan ülkelerin 2019 yılı itibarıyla Türkiye’den daha fazla kişi başına GSYH’ye sahip olduğu anlaşılıyor. Özellikle 2002 yılında Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerde ortalama kişi başına yıllık gelir Türkiye’nin altında ya da yakın seviyelerdeyken 2019’a gelindiğinde Türkiye’deki milli gelirin dolar bazında bu ülkelerden daha düşük seviyede.

Dünya Bankası tarafından açıklanan verilere göre 2002 ila 2019 yılları arasında kişi başına düşen GSYH’si Türkiye’den daha düşük ya da Türkiye’ye yakın seyreden ülkelerin yıllar içerisindeki milli gelir değişimleri ise şu şekilde:

Türkiye’nin kişi başına düşen GSYH’si 2002 yılında yıllık ortalama 3 bin 688 $ seviyesindeyken, bu gelir 2013 yılında rekor seviyeye, yani 12 bin 614 $ seviyesine yükseldi. Ardından TL’nin de yıllar içerisinde yabancı para birimleri karşısındaki kötü performansı ve değer kaybı dolar bazında ülke vatandaşının ortalama yıllık gelirine de negatif yansıdı. Bununla birlikte Dünya Bankası verilerine göre 2019 yılında Türkiye’de kişi başına düşen yıllık gelir 9 bin 127 $ olarak açıklandı.

2002 yılında kişi başına düşen ortalama milli geliri Türkiye'den daha düşük olup 2019 yılında kişi başına düşen milli geliri Türkiye'den daha fazla olan bazı ülkeler ise; Rusya, Çin, Romanya, Bulgaristan, Kazakistan ve Arjantin. 

KAYNAKLAR

Dünya Bankası
Yayın Tarihi:   9 Temmuz 2020 Son Güncelleme:   9 Mart 2021