Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi   2 Dakika
Konu Başlığı: Teknoloji

Yenilik Araştırması

Türkiye’deki ticari girişimciler yeniliğe ne kadar önem veriyor? Girişimcilerin ne kadarı, hangi alanda yenilikçi faaliyetlerde bulunuyor? TÜİK’in 2014-2016 arasındaki üç yıllık döneme odaklanan Yenilik Araştırması bu sorulara yanıt veriyor.

Dört Alanda Yenilik Faaliyetleri

Çalışan sayısı arttıkça yenilikçi girişimlere olan ilgi de artıyor. Çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin %61,5’i üç yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulunurken, 250’den fazla çalışanı olan girişimlerde oran %70,4 oldu. TÜİK’İn çalışmasında, yenilik faaliyetleri ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama olmak üzere dört alan altında gruplandırıyor. Yenilik faaliyetlerinin büyük bölümü (%42) pazarlama alanında yapılırken, sadece ürün yeniliği faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı %31,8 oldu. Yapılan organizasyon yeniliklerinin büyük kısmı (%79,5) iş sorumlulukları dağıtımı ve karar alma sürecine yeni yöntemler eklenmesi şeklinde oldu. Pazarlama alanında yapılan değişiklikler ise, pazarlanan ürünün tasarımında yapılan değişiklikler (%57,7) ve yeniden fiyatlandırma (%63,7) alanlarına yoğunlaştı.


Yenilik Destekleri Yerel Kaynaklardan Geldi

Bu dönemde yenilik faaliyetinden bulunan girişimlerin %27,6’sı finansal destek aldı. Finansal destek alan girişimlerin %94,3’ü merkezi kamu kurumlarından destek alırken, AB kurumlarının desteği %2,8 civarında oldu.

2014-2016 döneminde yenilikçi faaliyette bulunmayan %38,5’lik grup ise, bu dönemde yenilik yapmamalarının gerekçesini yeniliğe ihtiyaç duymamaları (%82,2) veya yenilik faaliyetlerinin önündeki engellerin fazlalığı (%17,8) olarak tanımladılar.


Avrupa’da Durum Nasıl?

TÜİK, Türkiye’de girişimlerin yenilikçilik performansını 2014 yılında da benzer bir çalışmayla ölçmüştü. O çalışmaya göre 2012-2014 yılları arasında girişimci faaliyette bulunan şirket oranı %51,3 ile bugünkünden daha azdı. TÜİK’in 2014 çalışmasını Eurostat üzerinden eriştiğimizi AB ülkelerinin 2014 performansıyla karşılaştırdık. Bu karşılaştırma ile Türkiyeli girişimcilerin yenilikçi faaliyetlere girme oranının AB ortalamasının üzerinde olduğunu gördük. AB genelinde en büyük oranda girişimcinin yenilikçi faaliyette bulunduğu ülke Almanya (%67) olurken, yenilikçiliğin en az olduğu ülke ise Romanya oldu (%12,8).


MUTLAKA İZLEYİN:

Doğruluk Payı Nasıl Doğdu? - Bloomberg HT Girişimcilik Dünyası