Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim

2019 Yükseköğretim Yerleştirme Oranları

ÖSYM’nin her yıl düzenlediği yükseköğretim kurumlarına giriş sınavına (YKS) bu yıl da iki milyonu aşkın öğrenci girdi. Sınav puan ve sıralamalarına göre yapılan tercih sonuçları ise ağustos ayı itibarıyla belli oldu.

ÖSYM’nin 2019 yılı yerleştirme sonuçlarına ilişkin hazırladığı rapora göre, 2019 yılında bir önceki yıla nazaran %6,1’lik bir artışla toplam 2 milyon 528 bin kişi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne (ÖSYS) başvurdu. Bununla birlikte, toplam örgün kontenjan sayısı bir önceki yıla göre düşerek 824.694 olurken yerleşen aday sayısı 753.461’e ulaştı.

Üniversiteye Yerleşmede Hangi Okullar Daha Başarılı? 1

Bunun yanı sıra ÖSYM’nin yayınladığı sayısal verilere göre, 2019 yılında yapılan YKS sonucunda 1.761.394 kişi tercih yapmaya hak kazandı. Hak sahibi adayların %63,2’si tercih yaparken, bu oran meslek liseleri mezunlarında %66,1 ve diğer lise türü mezunlarında ise %61,6 olarak gerçekleşti.

Üniversiteye Yerleşmede Hangi Okullar Daha Başarılı? 2

Vakıf Üniversitelerinde Boş Kontenjan Oranı Daha Yüksek

Lisans programlarına yerleşme oranlarına baktığımızda, devlet üniversitelerinde boş kontenjan oranı %5,9 iken vakıf üniversitelerinde bu oran %15,4 olarak karşımıza çıkıyor. Benzer bir şekilde, ön-lisans programlarında da vakıf üniversitelerindeki boş kontenjan oranı, devlet üniversitelerine göre daha yüksek.

Üniversiteye Yerleşmede Hangi Okullar Daha Başarılı? 3

Fen Liseleri Mezunlarının Başarısı Dikkat Çekiyor

Öte yandan mezun olunan okul türüne göre yerleşme oranlarını incelediğimizde, fen liselerinden mezun adayların yükseköğretim programlarına yerleşme oranında birinci sırada geldiğini görüyoruz. Tabloda da görebileceğimiz üzere, 2019 yılında her iki fen lisesi mezunundan biri lisans programına yerleşti. Bu oran imam hatip liseleri mezunlarında %14,9 iken teknik lise ve meslek liseleri mezunları arasında ise lisans programına yerleşme oranı %4,5.

Üniversiteye Yerleşmede Hangi Okullar Daha Başarılı? 4

Bunlara ek, Anadolu liseleri mezunları arasında lisans programına yerleşme oranı %28 civarında iken diğer lise türlerinde bu oran %8,2.

Ayrıca teknik lise ve meslek liseleri mezunları en çok ön-lisans programlarına yerleşti. Benzer şekilde, Anadolu lisesi dışındaki liselerden mezun adayların da en çok yerleştikleri programlar ön-lisans ve açıköğretim programları oldu.

Genel bir değerlendirmede, Anadolu ve fen liseleri ile öğretmen liselerinden mezun adayların daha çok lisans programlarına yerleştiğini söylemek mümkün. Bununla birlikte, teknik lise ve meslek liseleri ile diğer lise türü mezunlarından yerleşebilenlerin büyük bir çoğunluğunun ön-lisans ve açıköğretim programlarında oldukları görülüyor. İmam hatip liseleri mezunlarında ise lisans ve ön lisans programlarına yerleşme oranları birbirine oldukça yakın.

Son olarak toplam aday oranları incelendiğinde de fen liselerinden mezun adayların başarısı fark ediliyor. 2018 yılına benzer bir şekilde, fen liseleri mezunlarının yarısından fazlasının yükseköğretim programlarına yerleştiğini görmekteyiz. Bununla birlikte bir önceki yıl ile kıyaslandığında, öğretmen liseleri mezunlarının yerleşme oranında gerçekleşen %12’lik ciddi bir düşüş dikkat çekiyor. Yine geçen yıla kıyasla imam hatip liseleri mezunları arasında yerleşme oranının düştüğü gözlenirken, Anadolu liseleri ile teknik lise ve meslek liseleri mezunlarının yerleşme oranında küçük bir artış söz konusu.

Üniversiteye Yerleşmede Hangi Okullar Daha Başarılı? 5

Yayın Tarihi:   4 Eylül 2019 Son Güncelleme:   31 Ekim 2019