Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    5 Dakika

Uluslararası Göç İstatistikleri

Uluslararası gündemde önemli bir yeri olan ve ülkemizde de her geçen yıl daha hararetli şekilde tartışılan göç, etkisini farklı alanlarda hissettirmeye devam ediyor. Ulusal ve yerel ölçekte uygulanacak sosyoekonomik plan ve politikaların belirlenmesinde göç faktörünü değerlendirmeye katmamak mümkün değil. Bu doğrultuda TÜİK, Uluslararası Göç İstatistikleri’ni yayınlıyor. TÜİK’in resmi web sitesinde güncel olarak 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait göç istatistiklerine ulaşabiliyoruz.

TÜİK’in yayınladığı veriler, Türkiye’den yurtdışına olan ve yurtdışından Türkiye’ye olan yıllık göç istatistiklerini kapsıyor. Bu bağlamda Türkiye’ye göç eden ve Türkiye’den göç eden kişi sayısının cinsiyete, vatandaşlığa ve yaş gruplarına göre dağılımına ulaşabiliyoruz.

Uluslararası Göç İstatistiklerinde Suriyeli Sığınmacılara İlişkin İstatistikler Hesaba Katılmıyor

Türkiye’ye olan ve Türkiye’den olan göç istatistiklerinde söz konusu kişiler “bir yıl içinde ikamet etmek amacıyla göç edenler”den oluşuyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, TÜİK’in yabancı nüfus tanımlaması. TÜİK’in yaptığı açıklamaya göre, Uluslararası Göç İstatistikleri’nde yer alan “yabancı nüfus”a Suriye’den gelip geçici koruma statüsü ile Türkiye’de bulunanlar dahil edilmiyor. Bir başka deyişle Uluslararası Göç İstatistikleri’nde Suriyeli sığınmacılar değerlendirmeye katılmıyor.

TÜİK’in verilerine göre, 2018 yılında yurtdışından Türkiye’ye göç eden kişi sayısı bir önceki yıla göre %23,8 artarak 577.457’ye ulaştı. Türkiye’ye göç edenlerin %52,7’si erkek iken %47,3’ü kadınlardan oluşuyor.

Türkiye'ye Gelen ve Türkiye'den Giden Göç Artıyor 1

Ayrıca yurtdışından Türkiye’ye gelen nüfusun yaklaşık %81’i yabancı uyruklulardan oluşuyor.

Türkiye'ye Gelen ve Türkiye'den Giden Göç Artıyor 2

2018’de Türkiye’den yurtdışına giden göç istatistiklerini incelediğimizde, bir önceki yıla oranla %27,7’lik bir artış yaşandığını görmekteyiz. 2018 yılında Türkiye’den göç eden kişi sayısı, 323.918 kişiye ulaştı. Türkiye’den göç edenlerin %53,3’ü erkeklerden, %46,7’si ise kadınlardan oluşuyor.

Türkiye'ye Gelen ve Türkiye'den Giden Göç Artıyor 3

Bununla birlikte Türkiye’den göç edenlerin %42,2’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken %57,8’i yabancı uyruklulardan oluşuyor.

Türkiye'ye Gelen ve Türkiye'den Giden Göç Artıyor 4

Öte yandan yaş gruplarına göre hem Türkiye’ye gelen hem de Türkiye’den giden göçe baktığımızda, en çok göç eden nüfusun 25-29 yaş aralığında bulunduğunu söylemek mümkün.

TÜİK’in verilerine göre, 2018 yılında Türkiye’ye göç edenlerin 68.885’i 25-29 yaş aralığında bulunuyor. Tabloda da görebileceğimiz üzere, Türkiye’ye göç edenlerin büyük bir çoğunluğunu genç nüfus oluşturuyor. 2017 yılını incelediğimizde de durumun benzer olduğunu görmekteyiz.

Türkiye'ye Gelen ve Türkiye'den Giden Göç Artıyor 5

Türkiye’ye gelen göçe benzer şekilde, Türkiye’den yurtdışına giden kişilerin büyük bir çoğunluğunu genç nüfus oluşturuyor. Buna göre 15-34 yaş aralığındaki kişi sayısı, Türkiye’den yurtdışına göç edenlerin %47’sine tekabül ediyor.

Türkiye'ye Gelen ve Türkiye'den Giden Göç Artıyor 6

2018’de Türkiye’ye göç eden yabancı uyruklular vatandaşlıklarına göre incelendiğinde, 110.315 kişi ile Irak vatandaşları birinci sırada geliyor. Irak’ı; Afganistan, Suriye, Türkmenistan ve İran vatandaşları izliyor.

Türkiye'ye Gelen ve Türkiye'den Giden Göç Artıyor 7

Türkiye’ye gelen yabancı uyrukluların vatandaşlıklarına göre dağılımını 2017 yılı ile kıyasladığımızda, Azerbaycan’ın yerine İran’ın ilk beşte yer aldığını görmekteyiz.

Türkiye’den göç eden yabancı uyruklulara baktığımızda ise yine Irak vatandaşlarını birinci sırada görmekteyiz. Irak’ı; Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran vatandaşları takip ediyor.

Türkiye'ye Gelen ve Türkiye'den Giden Göç Artıyor 8

2018’de Türkiye’den göç eden yabancı uyrukluları 2017 yılı ile kıyasladığımızda; Irak, Suriye ve Afganistan’ın ilk beşteki yerini koruduğunu ancak Azerbaycan ve Çin’in yerini Türkmenistan ve İran’ın aldığını görmekteyiz.

En Çok Göç Alan ve En Çok Göç Veren İller

TÜİK’in verilerine göre, 2018’de en çok göç alan illerin başında 251.957 kişi ile İstanbul geliyor. En çok göç alan diğer illere baktığımızda, İstanbul’un ardından Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’i görmekteyiz.

Türkiye'ye Gelen ve Türkiye'den Giden Göç Artıyor 9

Ayrıca 2017 yılı ile kıyasladığımızda, en çok göç alan ilk beş ilin değişmediğini söyleyebiliriz. En çok göç veren illeri incelediğimizde ise yine İstanbul birinci sırada karşımıza çıkıyor. İstanbul’u Ankara, Antalya, Gümüşhane ve İzmir takip ediyor.

Türkiye'ye Gelen ve Türkiye'den Giden Göç Artıyor 10

2018’de en çok göç veren illeri 2017 yılı ile kıyasladığımızda ise Bursa’nın yerini Gümüşhane’nin aldığını görmekteyiz.

Yayın Tarihi:   25 Temmuz 2019