Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Adalet

Cezaevinde Bulunanların Sayısı Hızla Artıyor

Bu bültende Türkiye’de ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olan toplam nüfusu, cezaevindeki erkek ve kadınların yıllara göre değişen oranlarını, 2017 yılında Türkiye’de hüküm giyenlerin eğitim durumlarını, işledikleri suçları ve ceza infaz kurumlarının sayısını Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınlamış olduğu verilere göre inceledik. Ayrıca bu bültende World Prison Brief (WDP)’nin yayınlamış olduğu istatistiklere göre Türkiye’nin cezaevi nüfusu bakımından dünyadaki yerini inceledik.

2017’de Türkiye’de Cezaevinde Bulunan Kişi Sayısı 2016’ya Göre %15,7 Artarak 232.340 Oldu

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de ceza infaz kurumlarında yaşayan hükümlü ve tutukluların toplamı 2010 yılından 2013 yılına kadar yaklaşık 24 bin kişilik bir artış gösterdi. 2014’ten 2017 sonuna kadar ise ceza ve infaz kurumlarındaki nüfus yaklaşık 88 bin kişilik bir artış göstererek 232.340 oldu.

Türkiye'nin Cezaevi İstatistikleri 1       

Hükümlü, bir suçtan suçlu bulunup mahkeme tarafından da hüküm giymiş kimselere denir. Tutuklu ise mahkeme tarafından henüz suç işlediğine hükmedilmemiş olan kişidir. Kısacası, hükümlünün suç işlediği hukuki olarak kesinleşmişken, tutukluların suç işlediği kesinleşmemiştir.

Türkiye’de 2010 yılında cezaevindeki yaklaşık 120 bin kişinin %72,6’sı hükümlü iken %27,4’ü ise tutukluydu. 2015 yılına gelindiğinde ise hükümlü kişi oranı %85,4 iken, tutuklu kişi oranı %14,6 oldu. 2017’de ise cezaevlerindeki hükümlü kişi oranı yaklaşık %66, tutuklu oranı ise yaklaşık %34 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de cezaevlerindeki kişilerin cinsiyetini incelediğimizde; yıllardan beri cezaevlerinde erkek nüfusunun oranının kadın nüfusuna oranla çok daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Erkeklerin nüfusu çok daha fazla olsa da, Türkiye’de 2010 yılından 2017 yılına kadar cezaevi nüfusunun yükselmesiyle beraber kadın nüfus oranı da %3,5’dan %4,3’e gelerek bir miktar artış göstermiştir.

Türkiye'nin Cezaevi İstatistikleri 2       

İşlediği suça göre hükümlü sayısı ve oranını inceleyecek olursak; Türkiye’de 2017 yılında 215 761 kişi hüküm giydi. Hüküm giyenler tarafından en çok işlenen suçlar ise %17,3 ile hırsızlık, %12,3 ile yaralama ve %7,7 ile icra iflas kanununa muhalefet oldu. Ayrıca cezaevinde hüküm giymiş kadın ve erkeklerin işlediği suçlarda da bu üç farklı suç ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye'nin Cezaevi İstatistikleri 3       

2017 yılında hüküm giymiş suçluların eğitim durumlarına baktığımızda ise; en çok suç işleyenlerin ilköğretim mezunu, lise ve dengi meslek yüksek okulu mezunu ve ilkokul mezunu olduğu görülüyor. Ayrıca aynı rapora göre, 2017 yılında yüksek öğretim mezunu hüküm giyen 9.857 kişi olduğu görülüyor.

Türkiye'nin Cezaevi İstatistikleri 4       

Türkiye’deki ceza infaz kurumu sayısı da 2010 yılından 2014 yılına kadar azalış gösterse de, 2014 yılından 2017 yılına kadar artış göstermiştir. 2017 yılı itibariyle Türkiye’deki ceza ve infaz kurumu sayısı 386 olarak görünüyor.

Türkiye'nin Cezaevi İstatistikleri 5       

Dünyada Cezaevi Nüfusu En Fazla Olan Ülke Yaklaşık 2,1 Milyon ile ABD

World Prison Brief (WPB)’nin istatistiklerine göre, hükümlü veya tutuklu olarak cezaevinde en çok nüfusa sahip olan ülke ABD olmuştur. Çin yaklaşık 1 milyon 650 bin kişi ile en çok cezaevi nüfusuna sahip 2. ülke, Brezilya ise yaklaşık 700 bin kişi ile cezaevi nüfusu en fazla 3. ülke olmuştur.

World Prison Brief (WPB)’nin istatistiklerine göre Kasım 2018 itibariyle Türkiye’de cezaevi popülasyonu (tutuklular dahil) 260 bin kişi olarak belirtilmiştir. Türkiye, bu popülasyon ile dünya sıralamasında 2009 yılında 9. iken 2017 yılında 7. sırada yer almıştır.

Türkiye'nin Cezaevi İstatistikleri 6       

Ayrıca WPB’nin yayınladığı verilere göre, 100 bin kişi başına cezaevlerindeki kişi oranlarında ABD 655 kişi ile 1. sırada yer aldı. El Salvador 597. ile 2. ve Türkmenistan 552 kişi ile 3. sırada yer aldı. Türkiye ise bu listede 318 kişi ile 30. sırada yer aldı.

Türkiye'nin Cezaevi İstatistikleri 7       
Yayın Tarihi:   12 Aralık 2018