Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi   4 Dakika
Konu Başlığı: Sağlık

Türkiye’de ve Dünyada Obezite

Obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı ve anormal yağ birikmesidir. Bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranın aşırı artması sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Obezitenin hesaplanmasında boy ve kilo değerleri üzerinden yapılan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) hesaplaması kullanılır. Vücut kitle indeksi, kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplama değeri 30’un üzerinde olan kişiler obez, 40’ın üzerinde olan kişi ise morbid obez olarak kabul edilir. Günümüzde obezite, ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır.

OECD Ülkelerinde Yetişkinlerde Obezite Ne Durumda?

2017 yılında yayınlanan OECD Obezite raporuna göre, 2015 yılında OECD ülkelerinde toplam nüfusa oranla ortalama yetişkin obezite oranı %19,5 olarak belirtilmiştir. Obezitenin en az görüldüğü OECD ülkelerinin başında ise %3,7 ile Japonya geliyor. Obezitenin en az görüldüğü diğer ülkeler; Güney Kore, İtalya, İsviçre ve Norveç’tir.

Obezitenin yetişkinlerde en fazla görüldüğü OECD ülkelerinin başında ise %38,2 ile ABD yer almaktadır. ABD’yi Meksika, Yeni Zelanda, Bulgaristan ve Avustralya izliyor.

Türkiye’de ise obezite oranı, OECD ortalamasının üstünde olup, %22,3 seviyesinde. Ayrıca ülkemizde kadın obezitesi erkeklerin oranının yaklaşık 2 katı. Kadınların erkeklerden çok daha fazla orana sahip olduğu diğer ülkeler ise ABD, Güney Afrika, Şili ve Meksika olarak öne çıkıyor.

OECD Ülkelerinde Fazla Kilolu veya Obez Olan Çocuklar

OECD raporunda 2014 yılında 15 yaşındaki çocuklarda fazla kilonun ya da obezitenin en çok görüldüğü ülke %31 ile ABD. Ardından %24,5 ile Kanada, %21,5 ile Yunanistan ve %18 ile İzlanda geliyor.

15 yaşındaki çocuklarda fazla kilonun ya da obezitenin en az görüldüğü OECD ülkesi %9,5 ile Danimarka. Türkiye, Fransa ve İsviçre ise %12 oranıyla çocuklarda fazla kilonun ya da obezitenin en az görüldüğü diğer ülkelerdir.

Rapora göre 15 yaşındaki çocuklarda 2002 yılından itibaren fazla kilonun ya da obezitenin en çok artış gösterdiği ülkeler Litvanya, Rusya, Polonya ve Estonya iken, aynı yıldan itibaren sadece Danimarka ve İngiltere’deki çocuklarda fazla kilo ya da obezite azalmış durumda.

OECD Raporuna Göre Ülkelerde Beklenen Obezite Oranları Neler?

OECD raporuna göre en yüksek obezite oranına sahip olan ABD, 2030 yılı beklentilerinde de ilk sırada yer alıyor.

Kadınlarda obezite, çoğu ülkede erkeklere göre daha fazla görülüyor. Avrupa’daki 8 ülkede yapılan araştırmaya göre, daha az eğitimli olan kadınların obez olma olasılığı eğitim seviyesi yüksek olan kadınlara göre 2-3 kat daha fazla.

Eğitim ve sosyo-ekonomik geçmiş obeziteyi direkt olarak etkilemektedir. Yapılan araştırmalara göre obez insanlar, normal kilodaki insanlarla karşılaştırıldığında iş bulma konusunda dezavantajlı konumdadırlar. Aynı araştırmalara göre obez insanlar, çalışma saatleri ve hasta oldukları günler göz önüne alındığında daha az üretken olup normal kilodaki insanlara göre %10 daha az para kazanıyorlar.

Son birkaç yıldır OECD ülkelerinde obezite ile mücadele için bir takım yeni politika girişimleri ortaya çıkmıştır. Fiyatlandırma ve mali önlemler, ulaşım politikaları (gidiş geliş için araba yerine farklı alternatifler), porsiyon boyutlarındaki yeniden yapılandırma, vergilendirme politikaları (sağlıksız ve çok şekerli yiyeceklerdeki vergi farkı) bunlara örnektir.

Televizyon, radyo ve diğer medya araçlarıyla yapılan reklam düzenlemelerinin, çocukların obeziteye maruz kalmasını önleme konusunda önemli rol oynadığı da raporda belirtiliyor. 2017’den bu yana en az 7 OECD ülkesi Türkiye, Şili, İzlanda, Polonya, İrlanda, Avustralya ve İspanya reklam düzenlemelerini sıkılaştırdı.

MUTLAKA İZLEYİN:

Türkiye'nin Dış Ticareti