Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi   4 Dakika
Konu Başlığı: Sağlık

Türkiye'de Sağlık İstatistikleri Ne Söylüyor?

OECD’nin derlediği sağlık verileri Ekim 2016’da güncellendi. Bu güncellenen verilerden derlenen tablo ve grafikleri aşağıda görebilirsiniz.

(Görseli, üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz)

GSYH’ye oranla yapılan sağlık harcamaları tablonun üst kısmında görülebilir. Ayrıca, hemen altında yapılan bu sağlık harcamalarının 2005-2015 yılları arasındaki artış oranı da görülebilir. Buradaki sağlık harcamalarının kamu harcamaları olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle artış oranlarına bakıldığında, sağlık harcamalarında bazı ülkelerde kısıtlı bir artış olurken, bazı ülkelerde eksi değerler olduğu da gözlemleniyor. Bu alanda Türkiye'deki artışın, OECD ortalamasının üzerinde gerçekleştiği görülebiliyor.

Bir diğer veri ise toplam sağlık harcamaları içinde zorunlu kamu sağlık sigortalarının payı. Türkiye’de kamu sigortalarının payı OECD ortalaması olan %72,9’un üstünde bir oranda (%77,2).

Derlediğimiz veriler arasında sağlık personeline ve hastane kaynaklarına ilişkin bilgiler de aşağıdaki tabloda görülebilir. Doktor sayısı, hemşire sayısı ve hastane yatağı sayısı açısından Türkiye’nin OECD ortalamasının altında kaldığı görülüyor. OECD verileri arasında dikkat çekici olan bir başka veri grubu da MR çekim sayısı ve sezaryen sayısı. Her iki uygulamada da Türkiye OECD ortalamasının bir hayli üstünde.

Antibiyotik Kullanımı

Türkiye’de sıklıkla gündeme gelen bir konu olan antibiyotik kullanımına ilişkin de veriler derlenmiş durumda. Tabloda antibiyotik tüketimi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen bir ölçüm yöntemi ile ifade ediliyor. Bu ölçüm yönteminin adı Defined Daily Dose (DDD) ve farklı etkileri ve birimleri olan ilaçların standardize edilmesi amacını taşıyor. Yani, tablodaki antibiyotik kullanımı verileri 1 günde 1000 kişiye düşen tanımlanmış günlük doz olarak ifade edilen tüketim miktarını göstermektedir. Türkiye’de antibiyotik kullanımının diğer OECD ülkelerinden oldukça fazla olduğu da gözlemlenmekte. Nitekim bu konu daha önce eski MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2013 yılında dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na sorduğu soru önergesine gelen yanıtta da gündeme gelmiş ve Bakanlık Türkiye’de antibiyotik kullanımının yüksekliğini kabul etmiştir.

Sağlık konusunda önemli veri alanlarından biri de risk faktörleri üzerine. Bu risk faktörleri arasında sigara ve alkol kullanımı ile, obezite mevcut. Öncelikli olarak sigara kullanımını incelediğimizde, Türkiye’de kadınlar arasında sigara kullanımının erkeklere göre belirgin bir şekilde düşük olduğu görülüyor. Alkol tüketiminde ise Türkiye’nin OECD ortalamasının oldukça altında oluşu dikkat çekiyor.

Risk faktörleri arasında dikkat çeken son istatistik ise kişilerin kendi beyanları ile ölçülen obezite oranları. Obezlik beden kitle endeksi 30 kg/m2’den yüksek olması olarak tanımlanmakta. Tabloda ise kendi beyanlarıyla obez olarak tanımlanan kişilerin toplam nüfusa oranı derlenmiş durumda.

Kaynak

MUTLAKA İZLEYİN:

Türkiye Ne Kadar Tatil Yapıyor? | Bülten +