Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    3 Dakika

Bireylerin Genel Yaşam Memnuniyetinin Yıllar İçerisindeki Değişimi

Türkiye’de vatandaşlar yaşamlarından ne kadar memnunlar? Türkiye’nin yüzde kaçı mutlu? Gençlerin mutsuzluğu yıllara göre azalıyor mu? Kadınlar mı daha mutlu erkekler mi? Bu soruların cevabı için TÜİK 2003 yılından beri her yıl Türkiye’deki bireylerin genel mutluluk algısını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ölçüyor ve birçok bilgi içeren Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nı yayınlıyor.

TÜİK tarafından yayınlanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda bireyler mutluluk ölçeği olarak mutlu, mutsuz ve orta olarak üçe ayrılıp açıklanmış durumda. Buna göre 2016 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren mutlu olan birey oranı, 2020 yılına kadar ise her yıl düşüş göstererek en son %48,2’ye kadar düştü. Buna ek olarak mutsuz olan bireylerin oranı da 2016’da %10,4 iken, 2020 yılına kadar artarak devam etti ve %14,5’e yükseldi.

2015 yılından 2020 yılına kadar araştırmada yer alan mutlu bireylerinin ne kadarının kadın ne kadarının erkek olduğuna baktığımızda ise erkeklerin kadınlardan daha mutsuz olduğu göze çarpıyor. Her iki cinsiyetten de mutlu olan bireyler yıllar içerisinde yüzdesel olarak azalış göstermiş olsa da 2016 yılında erkeklerin %58,1’i mutluyken, 2020’de bu oranın %43,2’ye düşmesi oldukça dikkat çekici. Ayrıca mutlu olduğunu belirten kadın yüzdesinin de %64,5’ten %53,1’e düşmesi de ayrıca dikkat edilmesi gereken bir istatistik.

Gençlerin Yaşam Memnuniyeti Ne Durumda?

Bunlarla beraber Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yıllara göre mutluluk düzeylerine baktığımızda, yıllar içerisinde mutlu olanların oranı düşerken mutsuz ve orta olarak belirten bireylerin oranı ise artış gösterdi. 2015 yılında 100 gençten yaklaşık 8’i mutsuz iken, 2020’de bu oran 14'e çıktı. Yani mutsuz gençlerin 6 yılda %6,4'lük artış gösterdiğini söylemek mümkün. Ayrıca 2015 yılında 100 gençten 64’ünün mutlu olduğunu açıklayan TÜİK, 2020’de de 100 gençten 47'sinin mutlu olduğunu söylüyor. Burada da 6 yılda %16,6'lık düşüş söz konusu. 

TÜİK’e göre Türkiye’de bireyler en çok neyin kendilerini mutlu ettiği sorusuna sevgi, sağlık, iş, başarı, para gibi birçok cevap vermiş durumda. Fakat sağlık, bireylerin mutluluk kaynağı olarak bu listede açık ara önde yer alıyor. Buna göre 2020 yılında 100 kişiden 71’i kendisini en çok sağlığının mutlu ettiğini belirtirken, yaklaşık 13’ü sevgi, 9'u ise başarının mutlu ettiğini belirtiyor.

Burada önemli bir parantez de COVID-19 gölgesinde geçen 2020 yılında insanların genel sağlık durumlarından memnuniyet düzeyi. 2019 yılında 100 kişide 68'i memnun iken, 2020'de bu sayı 70'e yaklaştı. 

Geleceklerinden Umutlu Olanların Oranı Azalıyor

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranını incelediğimizde ise 2016 yılında %76,8 olan bu oran, 2020 yılında %69,6’ya geriledi. 2016 yılında %23,2 olan umutsuz olan bireylerin oranı ise 2020’de %30,4’e kadar yükseldi.

Yayın Tarihi:   17 Şubat 2020 Son Güncelleme:   22 Şubat 2021