Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim

Türkiye’de Lisans Mezunu Sayısı 10 Milyonu Aştı

TÜİK her yıl Ulusal Eğitim İstatistikleri kapsamında cinsiyete, yaşa ve tamamlanan eğitim durumuna göre nüfus verilerini paylaşıyor. 2019 yılına ait veriler de geçtiğimiz günlerde yayımlandı. 

TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de okur-yazarlık oranı her geçen yıl artıyor. Bu doğrultuda Türkiye’de 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilen kişilerin oranı geçtiğimiz yıl %97,2 olarak gerçekleşmişti. 2019 yılında okuma yazma bilen erkeklerin oranı %99,2 iken kadınlarda bu oran, %95,3 oldu. 

2019’da 6 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık %24’ü ilkokul, %21’i lise ve %18’i ortaokul mezunu. Bu nüfusun %13,9’u yüksek okul ya da fakülte mezunu iken %10,5’i okuma yazma bildiği halde herhangi bir okuldan mezun olmayan kişilerden oluşuyor. 6 yaş ve üzeri nüfus içindeki en düşük oran ise doktora mezunlarına ait. Türkiye’de 86 bini kadın olmak üzere 211 bin doktora mezunu var.

Son 11 Yılda Üniversite Mezunlarının Oranı %5,5’ten %13,9’a Yükseldi

Yıllara göre ilkokul, lise ve ortaokul mezunlarına bakıldığında; 2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusun %10,3’üne tekabül eden ilkokul mezunlarının 2019’da bu nüfusun %7,7’sine denk düştüğü görülüyor. Ortaokul mezunlarının oranı, son 11 yılda 13,7 puan artarak 2019’da %18,1’e ulaşırken 2008’de %15,5 olan lise ve dengi meslek okullarından mezun kişilerin oranıysa geçtiğimiz yıl %20,8 olarak gerçekleşti.

Yıllara göre yüksekokul/fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunları incelendiğindeyse üçünde de düzenli bir artış olduğu dikkat çekiyor. Bu doğrultuda 2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusun %5,5’ini oluşturan üniversite mezunları, geçtiğimiz yıl bu nüfusun %13,9’una tekabül ediyordu. Yine 2008 yılında %0,4 olan yüksek lisans mezunu oranı, 2019’da %1,5’e yükselirken doktora mezunlarının oranı da son 11 yılda 0,2 puan artarak %0,3 oldu.

En Çok Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Bulunan Şehir, İstanbul

Öte yandan; en çok lise, üniversite ve yüksek lisans mezunu bulunan illere bakıldığında İstanbul ve Ankara’nın ilk sıralarda geldiği görülüyor. Sıralamada Ankara’yı İzmir, Bursa ve Antalya izliyor. Bu bağlamda 2019 yılında Türkiye’deki tüm yüksekokul/fakülte mezunlarının %22,4’ü ve tüm yüksek lisans mezunlarının %29,2’si İstanbul’da yaşıyordu. 

Bununla birlikte doktora mezunu nüfusun %25,4’ü İstanbul’da yaşarken doktora mezunu nüfusu yüksek diğer iller sırasıyla Ankara, İzmir, Konya, Antalya ve Bursa oldu.

Son olarak 25 yaş ve üzeri nüfusta eğitime katılım oranlarını incelediğimizde, 2019 yılında en az ilkokul mezunu olanların oranının %91, en az ortaokul mezunu olanların oranının ise %66 olduğunu görmekteyiz. Güncel verilere göre 2019 yılında 25 yaş ve üzeri nüfusta en az lise mezunu olan kişilerin oranı %42,2 iken en az üniversite mezunu olanların oranı %20,8 oldu.

Yayın Tarihi:   14 Mayıs 2020 Son Güncelleme:   12 Ekim 2020