Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    3 Dakika

Gençlerin Yönetimde Daha Fazla Yer Aldığı Ülkeler

31 yaşındaki politikacı Sebastian Kurz önce Avusturya Halk Partisi'nin başkanlığına seçildi, Aralık 2017'de ise Avusturya başbakanı olarak bir AB ülkesindeki en genç seçilen başbakan olarak tarihe geçti. 1990 doğumlu Virginijus Sinkevičius Kasım 2017'de Litvanya'nın Ekonomi bakanı oldu.

1980 sonrası doğan ve Y kuşağı olarak adlandırılan grubun üyeleri, bazı ülkelerde az da olsa politikada kendini göstermeye başladılar. Fakat Avrupa Birliği ülkelerinde yönetim kademesinin tepesini işgal edenlerin yaşlarını dikkate aldığımızda 2. Dünya Savaşı sonrası 1945 - 1965 yılları arasında doğan ve "baby boomers" olarak adlandırılan kuşağın hala baskın olduğunu söyleyebiliriz. AB'de 16 ülkenin başbakanı bu kuşağa ait iken 11 başbakan ise 1965 - 1980 arası doğan X kuşağı üyelerinden. Türkiye'de görev başındaki mevcut kabinenin %55'ini de 1945-1965 doğumlular oluşturuyor.

Sosyolojide kuşak kavramı belli bir zaman diliminde gerçekleşen sosyal ve ekonomik gelişmelerin ortaklığı üzerinden tanımlanan bir terimdir. Kuşağı oluşturan zaman diliminde yetiştirme tarzı açısından öne çıkan benzerlikler de eklenir. Bu ortaklıklardan dolayı aynı kuşakta yetişen bireylerin bazı alanlarda davranış ve algılarından benzerlikler sergilediği ve diğer kuşaklardaki bireylerden farklılaştığı ilgili literatürde sıklıkla tartışılır.

Türkiye'de Genç Nüfus Yönetimde Temsil Edilmiyor 1

Türkiye'de nüfusun %50'si Y ve Z kuşağı zaman dilimlerinde doğanlardan oluşuyor. %24'lük Z kuşağı oranıyla Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek orana sahip ülke konumunda. Türkiye'yi %22'lik oranla İrlanda takip ediyor.

Türkiye'de Genç Nüfus Yönetimde Temsil Edilmiyor 2

Kuşaklar arası nüfus dağılımı büyük ölçüde dengede olmasına karşın, yönetim kademelerindeki siyasetçilerin yaş ortalamalarına baktığımızda adil bir temsiliyetten oldukça uzakta olduğunu görüyoruz. Örneğin, Türkiye'de medyan yaş 31, 1965 sonrası doğumluların nüfusa oranı da %70 olmasına rağmen bu grubun kabinedeki temsil oranı %45'tir.

Türkiye'de Genç Nüfus Yönetimde Temsil Edilmiyor 3

AB ülkeleri arasında Yunanistan, kabine üyelerinin yaş ortalaması itibariyle başı çekiyor. Almanya’da son Merkel hükümetinin kabinesinde medyan yaş 61. Kabine üyelerinin ve toplam nüfusun medyan yaş arasındaki fark açısından ise Türkiye 22 yaş ile birinci sırada.

Türkiye'de Genç Nüfus Yönetimde Temsil Edilmiyor 4

Litvanya ve Estonya'da kabine üyeleri yaş ortalaması 46 seviyelerinde. Bu iki ülke, toplam nüfus ve kabine arasındaki medyan yaş farkı açısından temsiliyetin nispeten en iyi sağlandığı ülkeler olarak öne çıkıyorlar. Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Hırvatistan ve Hollanda da 50 yaş altı kabine yaş ortalamasına sahip ülkeler arasında.

Yayın Tarihi:   12 Şubat 2018