Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    2 Dakika

Türkiye'de Gelir Vergisi

Gelir vergisi, gerçek bir kişinin bir takvim yılında elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarları üzerinden belli bir oranla alınan vergidir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre ticarî, zirai ve serbest meslek kazançları, ücretler, menkul ve gayrimenkul iratları gelir sınıfına girer. 27.12.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre, 2017 takvim yılında 13 bin TL’ye kadar geliri olanlar %15 oranında gelir vergisi öderken, 70 bin TL’den fazla geliri olanlar 70 bin TL’si için 16 bin 150 TL geri kalanı için de %35 oranında gelir vergisi ödeyecekler.

Türkiye'de Gelir Vergisi 1

2016 yılında 123 milyar TL gelir vergisi toplandı. Bu miktar 2016 yılı toplam GSYH’nin %4,8’ini oluşturuyor. Son 16 yıllık seyirde gelir vergisi tahsilatının mutlak ve GSYH oranı bakımından artış kaydettiği görülüyor. 2000’den bu yana GSYH 15 katına çıkarken, gelir vergisi tahsilatı 20 katına çıktı.

Türkiye'de Gelir Vergisi 2

Gelir vergisi tahsilatı, tüm vergi tahsilatlarının 2016 yılı için %23’ünü oluşturdu. Gelir vergisinin payı 2010’dan bu yana istikrarlı bir yükseliş içerisinde.

Türkiye'de Gelir Vergisi 3

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı en güncel veriler olan 2015 yılı için gelir vergisi rekortmenleri listesinin başında 45,2 milyon TL gelir vergisi ödeyen Koç Holding yönetim kurulu üyesi Semahat Arsel yer alıyor. İsmi açıklanmayan üç zenginin de bulunduğu listede Koç ailesinden beş kişinin yanı sıra, Enka Holding’ten Şarık Tara ve Doğuş Holding’ten Ferit Şahenk bulunuyor.

Türkiye'de Gelir Vergisi 4

Beşer yıllık dilimler halinde son 15 yılı değerlendirdiğimizde ise Koç Holding ortaklarının istikrarlı şekilde ilk beşte yer aldığını görüyoruz. Bu dönemde Koç ailesi dışında, Sabancı, Doğan, Enka, Park ve Kale Holding ortakları da ilk beş içinde kendine yer buldu.

Yayın Tarihi:   31 Mayıs 2017