Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    5 Dakika
Konu : Diğer

Çocuk Nüfus Oranı Her Geçen Yıl Azalıyor

"Bu bülten çalışması Doğruluk Payı editörleri tarafından güncellenmektedir."

Türkiye’de 23 Nisan, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarih olarak biliniyor. 1924’te resmi bayram ilan edilen 23 Nisan, 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı çocuklara armağan etmesinden bu yana “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlanıyor. Bu bağlamda TÜİK her yıl 23 Nisan öncesinde “İstatistiklerle Çocuk” bültenini yayınlıyor. Bültende eğitimden istihdama çocuklara ilişkin birçok veri paylaşılıyor.

Çocuk Nüfus Oranı Her Geçen Yıl Azalıyor

Birleşmiş Milletlerin tanımına göre çocuk nüfus, 0-17 yaş grubundaki bireyleri kapsıyor. Bu tanıma göre 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de 22 milyon 750 bin 657 çocuk bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında çocuk nüfusunda küçük bir azalma olduğu fark ediliyor. Bununla birlikte çocuk nüfus oranı da her geçen yıl azalıyor. Bu doğrultuda çocuk nüfusun, toplam nüfus içindeki oranı 2020 yılında %27,2 olarak gerçekleşti. TÜİK’in nüfus tahminlerine göre önümüzdeki yıllarda da bu azalış devam edecek ve yine bu tahminlere göre çocuk nüfus oranı 2030’da %25,6’ya, 2060’ta ise %20,4’e kadar düşecek.

AB Ülkeleri İçinde Türkiye, Çocuk Nüfusu En Yoğun Ülke

Avrupa Birliği ülkelerindeki çocuk nüfus oranları ile kıyasladığımızda ise Türkiye’nin çocuk nüfusunun çok daha yoğun olduğunu görüyoruz. AB ülkelerindeki ortalama çocuk nüfus oranı %18,2 iken 2020 yılında çocuk nüfusu en yoğun ülkeler sırasıyla %24,2 ile İrlanda, %21,6 ile Fransa ve %21,1 ile İsveç oldu.

Öte yandan TÜİK’in yayınladığı bir diğer veri, çocuk bağımlılık oranları. Çocuk bağımlılık oranı, 15-64 yaş aralığında olan her 100 kişi başına düşen, 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade ediyor. Bu oran 2020 yılında bir önceki yıla göre azalarak %32,7 olarak gerçekleşti. Grafikte de görülebileceği üzere çocuk bağımlılık oranı her geçen yıl azalıyor.

Net Okullaşma Oranları İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Düzeyinde Artıyor

Net okullaşma oranları her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Milli Eğitim İstatistikleri’ne göre beş yaş net okullaşma oranı, 2015/'16 öğretim yılında %67,2 iken 2019/'20 öğretim yılında %75,1 olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte 2020 yılında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim net okullaşma oranları 2019'a göre yükseldi. Güncel verilere göre 2019/’20 dönemi net okullaşma oranları; ilkokul düzeyinde %93,6, ortaokul düzeyinde %95,9 ve ortaöğretim seviyesinde ise %85 olarak gerçekleşti.

2020 Yılında 15-17 Yaş Arası Çalışan Çocuk Sayısı 501 Bin 

Türkiye’de ekonomik faaliyetlerde yer alan 5-17 yaş aralığındaki çocuk nüfus, 2019 yılında 720 bin kişi olurken çalışan çocuklar arasında 5 yaşında çocuklara rastlanmamıştı. Çalışan 5-17 yaş grubundaki çocukların aynı yaş grubundaki çocuklar içindeki istihdam oranı ise %4,4 olarak gerçekleşmişti. Bunun yanı sıra 2019'da çocuk işçilerin %79,7’si 15-17 yaş aralığında iken %15,9’u ise 12-14 yaş grubunda bulunuyordu.

Fakat TÜİK 2020 yılı için 5-17 yaş grubu çocuk istihdamına özel bir istatistik yayınlamadı. 15-17 yaş aralığındaki toplam istihdamın 2020'de 501 bin olduğunu açıklayan TÜİK, bu sayının 134 bininin kız, 367 bininin ise erkek olduğunu paylaştı.

Resmi Çocuk Evlilikleri Azalıyor

TÜİK, yalnızca 16-17 yaş grubunu içerisine de evlendirilen çocuk sayısını da her yıl açıklıyor. TÜİK’in verilerine göre 2020 yılında 13 bin 14 kız çocuğu evlenirken toplam evlenmelerdeki resmi kız çocuk evliliklerinin oranı %2,7 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl evlenen erkek çocuğu sayısı 726 olurken toplam evlenmelerde erkek çocuğu evliliklerinin oranı ise %0,1.

Son olarak Türkiye’de bulunan sığınmacı çocuklara ilişkin verilere bakıyoruz. İçişleri Bakanlığı Göç İdare Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre 14 Nisan 2021 itibarıyla Türkiye’de geçici koruma kapsamında yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli bulunuyor. Bu sığınmacılar içerisinde 0-18 yaş aralığında bulunan Suriyeli sayısı ise 1 milyon 739 bin 457. Bu haliyle 0-18 yaş aralığındaki Suriyeli sığınmacılar, toplam sığınmacıların yaklaşık %47’sini oluşturuyor.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin açıkladığı üzere 2019 yılında Türkiye’de bulunan sığınmacı çocukların 680 bininin okula kayıtlıyken okul çağındaki yaklaşık 400 bin çocuk okul dışında kalmıştı.

Yayın Tarihi:   22 Nisan 2020 Son Güncelleme:   23 Nisan 2021