Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    7 Dakika
Konu : Eğitim

2020-2021 MEB Örgün Öğretim Raporu İstatistikleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl, o yılın örgün öğretim dönemine ilişkin istatistikleri yayınlıyor. 2020/21 öğretim dönemine dair rapor, 10 Eylül 2021’de MEB’in resmi istatistikler sayfasında yayımlandı.

Yayımlanan istatistiklere dair bazı dikkat çekici detaylar şöyle;

Okulöncesi Okullaşma Oranlarında Salgın Etkisi Gözlemlendi

Covid-19 salgını etkisinde ülke çapında uzaktan eğitim yönteminin uygulandığı 2020/21 öğretim dönemine ait raporlar, bu özelliği ile Türkiye’nin öğretim istatistikleri arşivinde istisnai bir yere sahip oldu. İstatistiklerde salgın etkisinin görülebildiği en dikkat çekici verilerden biri, okulöncesi okullaşma oranlarında salgın sürecinde alınan önlemlere bağlı olarak yaşanan rekor düşüş oldu.

Okullaşma oranında en büyük düşüş 3-5 yaş grubunda yaşandı. 3-5 Yaş net okullaşma oranlarında yaşanan düşüş kızlarda %33, erkeklerde ise %32,8 olarak benzer seviyelerde seyretti. Bu düşüşü 4-5 yaş grubu okullaşma oranlarında görülen %30 azalma takip etti. Böylece, okulöncesi okullaşma oranlarında 2019/20 dönemine kadar gözlemlenebilen artış eğilimi, salgının etkisiyle 2020/21 öğretim yılında büyük bir kırılma yaşadı.

Okullaşmada En Büyük Kayıp Ortaöğretimde Yaşanıyor

Net okullaşma oranlarında geçtiğimiz öğretim dönemine oranla yaşanan tek artış 14-17 yaş grubunda %2 olarak görüldü. Fakat bu yaş grubuna ait oranlar, aynı zamanda liseye geçişte eğitime devam konusunda her yıl olduğu gibi büyük bir düşüşü işaret ediyor. Bu yıl ortaöğretim teorik yaş grubu olan 14-17 yaş grubu, 10-13 yaş grubuna göre %8 düşüş ile gerçekleşti.

Öğretmen, Şube ve Okul Başına Düşen Öğrenci Sayıları Son Yıllarda Benzer Oranlarda Seyretti

MEB istatistiklerine göre, 2021 yılında okulöncesi eğitim alan çocukların sayısı 1.225.981 kişi ile, geçtiğimiz yıla göre 403.739 kişi azaldı. Okulöncesi öğretim kurumlarında görev alan öğretmenlerin sayısı da geçtiğimiz yıla göre 3776 kişi azalarak 95.049’a düştü.

Bu sayılar, okulöncesi öğretimde görev alan öğretmen sayılarında 2006-2007 öğretim yılından itibaren devam eden artış eğiliminin sekteye uğradığını gösteriyor. 2020-2021 öğretim yılı, %3,8’lik azalma ile okulöncesi öğretmen sayılarında son 15 yıl içinde düşüş yaşanan tek yıl oldu.

2020-2021 öğretim döneminde okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde toplam 1.154.893 öğretmen; 1.225.981 okulöncesi, 5.328.391 ilkokul, 5.212.969 ortaokul, 6.318.602 ortaöğretim öğrencisine toplam 87.551 okulda öğretim sağladı. Buna göre, 2020-2021 öğretim yılında ilkokullarda okul başına 217, şube başına 22 ve öğretmen başına ortalama 17 öğrenci düşüyor. Ortaokul seviyesinde bu sayılar ortalama olarak sırasıyla 267, 22 ve 14 öğrenciye denk düşüyor.

İlkokullarda okul başına düşen öğrenci sayısı son dört yıldır artış eğiliminde iken, ortaokullarda bu oran son 5 yıldır düşüyor.

Ortaöğretimde okul başına düşen öğrenci sayısı da 5 yıldır düşüşte iken, 2020/21 yılında tekrar yükselişe geçti. 2020/21 öğretim yılında ortaöğretimde ortalama öğrenci sayıları; okul başına 375, şube başına 25, öğretmen başına ise 13 öğrenciyi buldu. Ortaöğretim seviyesinde ilköğretime göre şube ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları daha düşük, okul başına düşen öğrenci sayıları ise daha yüksek seyrediyor. Bu farklılığın sebeplerinden biri, ilköğretim ve ortaöğretim planlarında öğretmenlerin şube ve ders sorumluluklarının farklı olması.

Okul, şube ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları geçtiğimiz yıllara ait veriler ile birlikte incelendiğinde, öğretmen başına düşen ortalama öğrenci oranlarının yıllar içinde büyük ölçüde korunduğu gözlemlenebilir.

Özel Okul ve Öğrencilerinin Resmi Kurumlara Göre Oranları 5 Yıldır İlk Defa Azaldı

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları arasında özel okulların payı, bu yıl %20.1 oldu. 2020/21 öğretim yılında, okulöncesi öğretim kurumlarının %50,4’ünü, ortaöğretimin %29.2’sini, ortaokulların %12,3’ünü ve ilkokulların %8,3’ünü özel okullar oluşturdu.

Veriler geçtiğimiz öğretim yılları da göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, 2014/15 öğretim yılından itibaren artış gösteren özel okul sayısının bu yıl %2,6’lık düşüş yaşaması, artış eğiliminde bir duraksama yaşandığını gösteriyor.

Benzer bir şekilde son yıllarda artmaya devam eden, özel okullarda eğitim alan öğrenci sayısı bu yıl 157.593 öğrencilik bir düşüş yaşadı. Bu sayı, geçtiğimiz yıla göre özel öğretim öğrenci sayılarında %10.7’lik bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

Bu öğretim yılında okulöncesi öğrencilerin % 15,8’i, ilkokul öğrencilerinin % 5,1’i, ortaokul öğrencilerinin % 6,1’i ve ortaöğretim öğrencilerinin %11’i özel öğretim kurumlarında eğitim aldı.

Ortaöğretimde En Büyük Payı “Genel Ortaöğretim” Oluşturdu

Ortaöğretim planında mevcut okul türleri arasında büyük pay, 2019/20 ve 2020/21 öğretim yıllarında %53 ile genel ortaöğretim okullarının oldu. Mesleki ve teknik okul sayıları %34’lük pay ile geçtiğimiz yıla göre azalırken, toplam içinde %12’lik paya sahip din öğretimi veren ortaöğretim okul sayılarında geçtiğimiz yıla göre bir artış bulunuyor.

Genel ortaöğretim kurumlarındaki öğrenci sayıları, okul türleri arasında kapsadıkları paya uygun olarak artışını bu yıl da korudu. 2020/21 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin %62’si genel ortaöğretim okullarında eğitim aldı.

Genel ortaöğretim öğrencilerine nazaran mesleki-teknik okul öğrencilerinde yıllar içinde süregiden bir düşüş 2020/21 öğretim döneminde de gözlemlenmeye devam ediyor. Din öğretimi öğrencilerinin ise artan okul sayılarına karşın öğrenci payında azalma yaşandığı takip edilebilir.

MEB Bütçesinden Yatırımlara Ayrılan Pay Geçtiğimiz Yıl Tekrar Yükselişe Geçti

Paylaşılan istatistiklere göre MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan pay 2014-2018 arası %8 civarlarında seyretmiş, 2019’da %4’e kadar gerilemiş ve 2020’de bu oranda devam etmişti. Geçtiğimiz öğretim yılı uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilirken, bütçeden yatırımlara ayrılan pay da tekrar %8’e yaklaştı.

MEB bütçesinde bu yıl yaşanan dikkat çekici bir diğer değişim de 2021 bütçe ödeneğinde, sermaye giderleri için ayrılan ödeneğin geçtiğimiz yıla nazaran %93’lük rekor bir artışa uğraması oldu.

Eğitime Ayrılan Bütçe Oranı Son Beş Yıldır Düşüyor

Toplam eğitim bütçesinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 1999’dan bugüne en yüksek olduğu yıl, %4,16’lık pay ile 2014 yılında yaşandı. 2014 sonrasında düşüşe geçen ve tekrar bu ivmeyi yakalamayan eğitim bütçesi oranının, 2021 yılında gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %3,41 oldu.

2020/2021 öğretim döneminde MEB, YÖK+Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeler toplamı, yani Türkiye’nin toplam eğitim bütçesi 192.316.022.000 TL idi. Toplam eğitim bütçesinin merkezi bütçeye oranlarına bakıldığında eğitim bütçesinin payının, 2010’dan itibaren bir artış dönemine girdiği, fakat bu eğimin 2016 ve özellikle 2017’den itibaren yön değiştirerek düşüşe geçtiği gözlemleniyor. Toplam eğitim bütçesinin merkezi bütçeye göre yaşadığı bu pay kaybı, 2020-2021 yılında da devam ediyor.

Yayın Tarihi:   17 Eylül 2021 Son Güncelleme:   28 Eylül 2021