Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim

İslam İşbirliği Teşkilatının Eğitim İstatistikleri

Geçtiğimiz haftalarda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup konuşmasında, İslam İşbirliği Teşkilatı’na ilişkin bir dizi iddia dile getirmiş, biz de bunlarla ilgili analizlerimizi paylaşmıştık. Bu bülten aracılığıyla da İİT verilerine bir de eğitim perspektifinden bakmaya çalışacağız.

Okuma-yazma Oranı

En güncel verilerin olduğu yıl olan 2015’te İİT ülkelerinde ortalama okuma yazma oranı %73 seviyesinde. Diğer bir deyişle, bu ülkelerin toplumlarında okuma yazma bilmeyenlerin oranı %27 civarında. Söz konusu ülkeler arasında okuma yazma oranının en düşük olduğu 3 ülke sırasıyla, Nijer, Gine ve Mali. En yüksek olan 3 ülke ise Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan. Bu üç ülkede okuma yazma oranları %100 civarında. Türkiye ise okuma yazma bilinirliği açısından, %95,69’luk oran ile 57 ülke arasında 15. sırada yer almakta.

İslam İşbirliği Teşkilatının Eğitim İstatistikleri 1

Kadınlar arası okuma yazma bilmeyenlerin oranı ise %32. Bu oranın en yüksek olduğu, yani kadınların okuma yazma oranının en düşük olduğu üç ülke ise aynı: Nijer, Gine ve Mali.

İİT ülkelerindeki okuma yazma oranları dünya ortalamasından daha düşük seviyede. UNESCO’nun verilerine göre dünya ortalaması 2014’te %85,32.

Okullaşma Oranı, Eğitime Harcanan Para

Eğitimle ilgili sıklıkla kullanılan istatistiklerden biri de okullaşma oranları. Okullaşma oranı, okul çağındaki çocuk sayısıyla okula giden çocuk sayısının birbirine göre durumunu gösteriyor. İİT üye ülkeleri arasında ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı %85 seviyesinde. Dünyadaki ortalama ise %89 civarında. Yüksek öğretime baktığımızda, brüt okullaşma oranının %30’un biraz üstünde, %31,3 seviyesinde olduğu görülüyor. 2014 yılında yükseköğretimde okullaşma oranı, UNESCO tarafından dünyada %34,4 olarak belirtiliyor.

İnternete Erişim

Bilgi teknolojilerinin ve iletişim araçlarının yaygınlığının anlaşılması açısından bilgisayar kullanımı veya internete erişim verileri kullanılabiliyor. 2015 verilerine göre İİT ülkelerindeki internete erişim oranı ortalama %35,2 seviyesinde. Dünya ortalaması ise %44,5. Bu alanda en iyi durumda olan ülkeler ise sırasıyla Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. 3 ülkede de 100 kişiden ortalama 92’sinin internete erişimi var. Bu konuda en kötü durumda olan ülkeler ise Sierra Leone, Nijer ve Somali.

İslam İşbirliği Teşkilatının Eğitim İstatistikleri 2

Yayın Tarihi:   23 Haziran 2017