Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi   3 Dakika
Konu Başlığı: Ekonomi

Gelir ve Yaşam Koşuları Araştırması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı için Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın bölgesel sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre en yüksek gelir Ankara bölgesine ait olurken en düşük fert geliri Şanlıurfa – Diyarbakır bölgesinde gerçekleşti. 2015 yılı için Türkiye’de hane halkının kullanılabilir geliri ortalama 16.515 TL oldu. Bu gelir Ankara’da 22.516 TL’ye kadar çıkarken Şanlıurfa-Diyarbakır bölgesinde 8.089 TL’ye kadar indi. Bir başka deyişle, Ankara’da oturan bireyin harcanabilir geliri Diyarbakır’da oturan bireyin 2,8 katı oldu.

Gelir dağılımına bakıldığında bölgeler arası farklılıklar göze çarpıyor. Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütü olarak Gini katsayısı kullanıldığında (Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eder), katsayının en düşük olduğu yer Doğu Karadeniz bölgesi olurken en yüksek olduğu bölge İstanbul ve Akdeniz oldu.

2013 ve 2015 karşılaştırmasına bakıldığında özellikle Marmara Bölgesi’nden gelir eşitsizliğinin arttığı yorumunu yapabiliriz. Yine Karadeniz bölgesinde de katsayı skorları yükseldi. Türkiye’nin diğer bölgelerinde ise hafif derecede iyileşmeler göze çarpıyor. İstanbul ve Kuzeydoğu Anadolu haricindeki bölgelerin gelir dağılımında iyileşmeler olduğu anlaşılıyor, Özellikle Ege, Doğu Marmara ve Doğu Karadeniz bölgelerinde son dokuz yılda katsayılarında ciddi düzelmeler göze çarpıyor.

(Görselin üzerine tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz.)

Bu grafik bölgelerin ve bazı ülkelerin 2015 Gini katsayı verileri kullanılarak oluşturuldu. Grafiğin amacı katsayı açısından bölgelerin hangi ülkelerle benzerlik gösterdiğini görebilmek. Örneğin Doğu Karadeniz bölgesi Belçika ile Gini katsayısı açısından benzer olmasına rağmen Çad’taki mevcut gelir dağılımı eşitsizliğini de İstanbul ve Akdeniz bölgelerinde bulabilmek mümkün.

MUTLAKA İZLEYİN:

TRT'nin Geliri Ne Kadar?