Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
GÜNDEM OLMUŞ BİR KONU
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Ekonomi

G20 Ülkeleri Arasında Türkiye'nin Ekonomik Görünümü

Ekonomik Verilerde G20 Ülkeleri Arasında Neredeyiz? 

G20 Liderler Zirvesi 28-29 Haziran 2019 tarihlerinde Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleşti. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan 19 ülkenin ve Avrupa Birliği’nin yer aldığı G20 zirvesinde katılımcılar küresel sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için küresel ekonomi, inovasyon ve istihdam gibi 8 ana tema üstünde görüştü.

Biz de G20 ülkelerinin ekonomik durumunu ve Türkiye’nin de bu ülkeler arasındaki yerini görebilmek için IMF tarafından açıklanan GSYH, işsizlik ve enflasyon gibi verileri ve TÜİK tarafından açıklanan ülkelere göre dış ticaret istatistiklerini inceledik.

Dünyanın En Büyük Ekonomilerine Sahip 2 Ülke Amerika ve Çin

IMF tarafından açıklanan 2018 yılı verilerine göre dünyanın en büyük ekonomisini yaklaşık 20,5 trilyon dolar ile ABD oluşturuyor. ABD’yi ise yaklaşık 13,4 trilyon dolarla Çin, yaklaşık 5 trilyon dolarla Japonya, 4 trilyon dolarla Almanya ve 2,8 trilyon dolarla ise İngiltere takip ediyor. Türkiye ise 766 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası ile G20 ülkeleri arasında sondan 3. sırada yer alıyor.

G20 Ülkeleri Arasında Türkiye'nin Ekonomik Görünümü 1

Kişi Başına Düşen Milli Gelirde ise ABD’nin Ardından Avustralya ve Almanya Geliyor

IMF’nin açıkladığı kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre ise ABD yaklaşık 63 bin dolar ile ortalama bir kişinin yılda en çok gelir elde ettiği ülke konumunda. Avustralya ise yaklaşık 56 bin dolar ile ikinci, Almanya 48 bin dolar ile üçüncü sırada yer alıyor. Kanada ve Fransa ise yaklaşık 46 ve 42 bin dolarlık kişi başına düşen milli gelirleri ile ilk 5’te yer alıyor. Türkiye ise 9 bin 350 dolar ile G20 ülkeleri arasında 15. sırada bulunuyor.

G20 Ülkeleri Arasında Türkiye'nin Ekonomik Görünümü 2

Türkiye G-20 Ülkeleri Arasında Enflasyon Oranı En Yüksek 2. Ülke Konumunda

IMF tarafından açıklanan 2018 yılı enflasyon verilerine göre, G20 ülkeleri arasında bir önceki yıla göre bir malın ya da emtianın fiyat artış oranı en yüksek ülke %34,3 ile Arjantin oldu. Türkiye ortalama %16,3’lük enflasyon oranı ile 2018 yılı içinde G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip 2. Ülke oldu. G20 ülkeleri arasında ilk iki sırada bulunan Arjantin ve Türkiye dünya genelinde ise 3. ve 7. Sırada yer alıyorlar. Ayrıca GSYH’sı ve kişi başına düşen milli geliri en yüksek ülke konumunda olan ABD ise %2,4’lük enflasyon oranıyla G20 ülkeleri arasında 11. sırada bulunuyor.

G20 Ülkeleri Arasında Türkiye'nin Ekonomik Görünümü 3

G20 Ülkeleri Arasında İşsizlik Oranının En Yüksek Olduğu Ülke Güney Afrika

IMF’nin 2018 yılı işsizlik verilerini inceleyecek olursak, Güney Afrika %27,1’lik işsizlik oranı ile dünya ülkeleri arasında olmasa da G20 ülkeleri arasında en kötü performansı sergileyen ülke konumunda. Brezilya 2018 yılındaki %12,3’lük işsizlik oranı ile 2. sırada yer alırken, Türkiye ise %11 ile G20 ülkeleri arasında 3. sırada bulunuyor. Ancak Trading Economics ve TÜİK tarafından açıklanan en güncel verilere göre, Brezilya’da işsizlik oranı Nisan 2019’da %12,3, Türkiye’de ise Mart 2019 itibarıyla %14,1 idi.

G20 Ülkeleri Arasında Türkiye'nin Ekonomik Görünümü 4

İtalya, Arjantin ve Fransa da işsizliğin en çok yaşandığı diğer G20 olarak listenin üst sıralarında bulunuyor. Buna ek olarak GSYH verilerinde ilk sırada yer alan ABD %3,9’luk işsizlik oranı ile G20 ülkeleri arasında en iyi performansı gösteren 6. ülke konumundayken, dünyanın en yüksek nüfusuna sahip ülkesi olan Çin ise %3,8 ile G20 ülkeleri arasında en iyi performansı gösteren 5. ülke konumunda. G20 ülkeleri arasında işsizlik oranının en düşük olduğu ülke ise %2,4 ile Japonya.

Yayın Tarihi:   1 Temmuz 2019