Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi   6 Dakika
Konu Başlığı: İç Politika

Cumhurbaşkanı'nın İddiaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Ağustos 2018 günü açıkladığı "100 Günlük Eylem Planı" aynı zamanda birçok iddiayı da barındırıyordu. Biz de bu iddiaları sizler için kontrol ettik.

"Geldiğimizde sayısı 163 olan dış temsilciliklerin sayısını 240'a çıkardık."

Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı temsilcilikleri bilgilendirme sayfasına göre; 2002 yılında Türkiye 163 yurt dışı temsilciliğine sahipti. Günümüzde ise 240 yurt dışı temsilciliği bulunuyor.

Kaynak 1
Kaynak 2

"Geçtiğimiz sene insani yardımlarda ilk sıraya çıktık."

Türkiye, 2017 yılında 8,07 milyar dolarlık insani yardımla, dünya insani yardım sıralamasında 1. sırada yer almıştır.

Kaynak

"Göreve geldiğimizde doğalgazı olan il sayısı 6 iken şu an 78."

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 2010 yılında yayınlamış olduğu "Doğal Gaz Piyasası Yıllı Sektör Raporu"na göre, Türkiye'de 2002 yılında sadece 6 ilde doğal gaz kullanılabiliyordu. Aynı kurulun 2017 yıl sonu raporuna göre ise, Türkiye'de 78 il doğal gaz kullanabiliyor.

Kaynak 1
Kaynak 2

"Spor merkezi sayısını 1.575'ten 5.500'e, lisanslı sporcu sayısını 278 binden 8,5 milyon'a, spor kulübü sayısını 6 binden, 14 binin üzerine çıkardık."

2007'de 1 milyon 262 bin olan lisanslı sporcu sayısı, 2017'de 4 milyon 428 bine çıkmıştır. Spor kulubü sayısı ise 2007'de 8.593'tü. 2017 sonu itibariyle 14.009'a yükselmiştir. (TÜİK ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden 2002 yılına ait verilere ve spor merkezi sayısı istatistiklerine ulaşılamıyor.)

Kaynak

"Yüksek öğrenim öğrencileri için yurt sayılarını 182'den, 633'e çıkardık."

2002-2003 yılında 191 olan Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurt sayısı, 2017 yılında 748'e çıkmıştır.

Kaynak

"Göreve geldiğimizden itibaren kişi başına düşen milli geliri 3.500 dolardan 11 bin dolara çıktı."

2002 yılında 3.581 dolar olan kişi başına düşen milli gelir, 2017 yılında 10.597 dolara yükselmiştir. Fakat 2016 yılında bu miktar 10.883'dı. 2018 yılında da düşüş olacağı, kur artışlarından dolayı bellidir.

Kaynak

"Göreve geldiğimizden itibaren ihracat 36 milyar dolardan, Temmuz itibariyle 163 milyar dolara çıktı."

TÜİK'in yayınlamış olduğu yıllara göre dış ticaret raporuna göre, 2002 yılında ihracat miktarımız 36,1 milyar dolardır. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin temmuz 2018 raporuna göre ise temmuz 2017 - temmuz 2018 arasında gerçekleştirilen ihracat 163,3 milyar dolara yükselmiştir.

Kaynak 1

Kaynak 2

"Göreve geldiğimizden itibaren kamu borcunun GSYH'ye oranını %60'dan %8,4 e indirdik."

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 31.7.2018 tarihli borç göstergeleri sunumuna göre, kamu borcu oranı 2002 yılında %72,1 2018 yılında ise %28,4 olarak açıklanmıştır.

Kaynak 1
Kaynak 2

"Turizmde geçtiğimiz sene yaşanan toparlanma bu sene patlamaya dönüştü."

2017 yılında Türkiye'ye 38,6 milyon ziyaretçi gelmiştir. Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2018'in ilk 6 ayında ise 18,9 milyon ziyaretçi gelmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayına baktığımızda ise, sınırdan giriş yapan kişi sayısı 14,7 milyondur. 2018 yılında gelen ziyaretçilerin sayısı, 2017 yılı ilk 6 ayına (Ocak-Haziran) göre %28,6 artış göstermiştir.

Kaynak

"Derslik sayısını 243.000'den 575.000'e, üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardık."

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi verilerine göre, 2002 yılında Türkiye'deki üniversitelerin sayısı 76'ydı. Günümüzde ise eğitim vermeye devam eden üniversite sayısı 207'dir. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün 2016 için yayınlamış olduğu rapora göre 2002 yılında Türkiye'deki derslik sayısı 355.234'tü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2016-2017 Örgün Eğitim İstatistikleri raporuna göre ise Türkiye'deki derslik sayısı 615.157.

Kaynak 1

Kaynak 2

"Tüm patent sayılarını 10 kat, yerli patent sayılarını 21 kat arttırdık."

2002'de tescil edilen 73 yerli patent bulunmaktadır. Bu sayı 2017 yılına gelindiğinde 1.964'e ulaşmıştır, yani 25,9 kat artmıştır. Tescil edilen yerli ve yabancı patent sayısının toplamı ise, 2002'de 1.784 iken, 2017'de 12.424'e ulaşmıştır, bu da 6 katlık bir artışa işaret ediyor.

Kaynak

"Teknoloji geliştirme merkezlerini 3'ten 81'e çıkardık."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü'nün güncel web sitesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin sayısı 81 olarak belirtiliyor. 2002 sonu itibariyle ise ikisi Ankara, ikisi Kocaeli ve biri İzmir'de olmak üzere TGM'lerin toplam sayısı 5'ti. Bugün için Türkiye'nin 81 ilinin tamamında teknoloji geliştirme merkezi/bölgesi bulunmuyor. Büyükşehirlerin bazılarında birden fazla TGM bulunuyor.

Kaynak 1
Kaynak 2

"108 milyar lira çiftçilere destek verdik."

Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 Bütçe sunumuna göre, 2002 den 2017 yıl sonuna kadar yapılan toplam tarımsal destek 103 milyar TL. 2013 yılından beri sırasıyla her yıl 8,7 milyar TL, 9,1 milyar TL, 10 milyar TL, 11,6 milyar TL ve 12,8 milyar TL destek sağlanmıştır. 2018 yılında ise 14,5 milyar TL destek vaat edilmiştir.

Kaynak

"Göreve geldiğimizde 276 olan baraj sayısını 801'e çıkardık."

En yakın tarihli DSİ verilerine göre, 2016 sonu itibariyle Türkiye'deki baraj sayısı 714'tür. Aynı kaynağa göre 2002'deki baraj sayısı ise 277'dir.

Kaynak

"Sulama tesisleri sayısını 3.000'e yükselttik."

DSİ'nin yayınladığı rapora göre, 2017 sonunda sulama tesisi sayısı 2.660'tır. Aynı raporda, 2018'de bitirilmesi planlanan 241 tesisle beraber toplam sulama tesisi sayısının 2.901'e çıkacağı belirtiliyor.

Kaynak

"16 yılda ülkemizdeki bölünmüş yolları 6.100 km'den, 26 bin kilometreye çıkardık."

2003 yılında 7.463 km olan bölünmüş yol uzunluğu , 2017'de 26.017 km'ye ulaşmıştır.

Kaynak

"Havalimanları sayısını 26'dan 55'e çıkardık."

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2009 yılında yayınlamış olduğu Sivil Havacılık raporuna göre, 2002 yılında aktif olarak kullanılan havaalanı sayısı 25 olarak belirtilmiştir. T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre ise şu anda Türkiye'de aktif olarak kullanılan havaalanı sayısı 55'tir.

Kaynak 1

Kaynak 2

"Karayolları tüneli sayısını 83'ten 341'e, uzunluklarını 50 km'den 447 km'ye çıkardık."

Ulaştırma Bakanlığı'nın 2017 yılında yayınlanmış raporuna göre, 2003 yılında var olan tünellerin toplum uzunluğu 50 km iken, 2017 Eylül ayı itibariyle 372 km'ye yükselmiş. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre, Ocak 2018'de trafiğe açık tünellerin toplam uzunluğunun 196,6 km olduğu belirtilmekte. Yine aynı istatistiklere göre toplam tünel adedi Ocak 2018 itibariyle 242 iken, Bakanlık raporuna göre Eylül 2017 itibariyle tamamlanan tünel sayısı 232'dir.

Kaynak 1
Kaynak 2

MUTLAKA İZLEYİN:

Türkiye'nin Dış Ticareti