Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
GÜNDEM OLMUŞ BİR KONU
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim

Üniversitelerin Genel Sıralamasına Göre İlk 20 Üniversiteden 16'sı Devlet Üniversitesi

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavına 2 milyon 433 bin 219 öğrenci başvurdu. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında başlayacak tercih dönemi ise üniversite adayları için büyük önem teşkil ediyor. YÖK ve bağımsız araştırma kuruluşlarından ulaşılan üniversiteler genel sıralaması, üniversite memnuniyeti, öğrenci dostu şehirler ve Erasmus programlarına katılım düzeyi hakkındaki veriler üniversite adayları için yol gösterici nitelikte olabilir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) yükseköğretim kurumlarını akademik performans kriteriyle değerlendirerek üniversitelerin genel sıralamasını oluşturuyor. Sıralama oluşturulurken makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, doktora mezun ve öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı göz önünde bulunduruluyor. Sıralamaya göre en yüksek puanla birinci sırada Hacettepe Üniversitesi yer alıyor.

Üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan ve bağımsız bir kuruluş olan Üniversite Araştırmaları Programı; Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması ve Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması adı altında yıllık çalışmalar yayınlıyor. Çalışmalar 125’i devlet, 67’si vakıf olmak üzere 192 üniversiteden 39.386 öğrenciyle yapılan anketlerden edinilen verilere dayanıyor.

Üniversite Memnuniyeti

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın 2020 raporu; öğrenim deneyiminin tatminkârlığı, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenme imkânı ve kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği şeklinde altı kriter üzerinden değerlendiriliyor. Genel memnuniyet puanı en fazla 600 olacak şekilde hesaplanırken, memnuniyet düzeyi ise A+, A, B, C, D ve FF şeklinde ölçülüyor.

Rapora göre ilk 10 sırada yer alan üniversitelerin 7’si vakıf, 3’ü ise devlet üniversitesi. Sıralamada bulunan 192 üniversiteden 66’sı FF seviyesinde yer alırken sadece 11’inin A+ seviyesinde olduğu görülüyor.

Öğrenci Dostu Şehirler

Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması 2020 Raporu öğrencilerin memnuniyetini “ulaşım imkânları, şehirde kendini güvende hissetme, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler ve sağlık sorunlarının çözümü” gibi alanlarda yapılan değerlendirmeye göre hazırlanıyor. Memnuniyet düzeyi A+, A, B, C, D ve FF şeklinde ölçülürken; C, D ve FF düzeyinde değerlendirilen üniversite şehirleri memnuniyetsizlik hissedilen şehirler olarak kaydediliyor.

Çalışmaya göre üniversite öğrencileri 27 şehirde memnuniyet hissi yaşarken, 55 şehirde ise memnuniyetsizlik yaşamakta. Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Sıralamasının başını Eskişehir, Ankara ve Antalya çekiyor.

Erasmus Programlarına Katılım

Üniversite adaylarının önem verdiği bir diğer ölçek ise üniversitenin değişim programlarına katılım gösterme düzeyi. Yükseköğretim Kurulu’nun verilerine göre 2018-2019 döneminde Erasmus Değişim Programına katılan öğrenci sayısı toplamda 5.714 iken Yıldız Teknik Üniversitesi 362 öğrenciyle Erasmus Değişim Programına en fazla katılım gösteren üniversite konumunda.

Yayın Tarihi:   24 Temmuz 2020