Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Diğer

Açık Hükümet

Hükümetlerin ve devletlerin şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım prensipleri çerçevesinde derledikleri dataları kamuoyu ile paylaşmasını öngören açık hükümet endeksini inceledik.

OECD’nin açık hükümet endeksi bileşenleri sırasıyla, veri bulunabilirliği, veri ulaşılabilirliği ve verilerin tekrar kullanımı için hükümet desteğini içermekte. Sonuncu bileşenin dahilinde ise veri destekleri ve partnerlikler, veri okur yazarlığı programları ve bu desteklerin değerlendirilmesi bulunuyor.

Veri Bulunabilirliği

Devlet veya hükümetlere dair veri bulunabilirliği açısından ilk sırada Güney Kore gelmekte. Güney Kore’yi sırasıyla Japonya, Birleşik Krallık ve Fransa izliyor. Türkiye ise maalesef son sıralarda yer alıyor.

Açık Hükümet Endeksi 1
             

Veri Ulaşılabilirliği

Veri ulaşılabilirliği açısından bakıldığında, Türkiye’nin en son sırada yer aldığı görülüyor. Bu alanda ilk sırada Avusturya yer alırken, Fransa’nın ikinci, Güney Kore’nin ise üçüncü sırada yer aldığı görülüyor.

Açık Hükümet Endeksi 2

Hükümetin Verilerin Tekrar Kullanımına Verdiği Destek

Hükümetin verilerin kullanımı ve tekrar kullanımına verdiği destek, endeksin üçüncü bileşeni. Hükümetlerin ve devletlerin bu alandaki taahhütlerini de içeren bu kalem aslında açık hükümet prensipleri açısından oldukça önemli. Endeksin bu bileşeninde de ilk sırada Güney Kore yer alırken, Türkiye’nin endeks değerinin 0 olması dikkat çekiyor.

Açık Hükümet Endeksi 3

Hükümet Desteklerinin Durumu

1. Veri Dağıtımı, Promosyonu ve Devletin/Hükümetin Bu Alandaki Partnerlikleri

Endeksin üçüncü bileşeni olan hükümet desteklerinin durumunu detaylı incelediğimizde, ilk kalemin bu alanda devletin veya hükümetin yaptığı promosyonlar ve girdiği iş birlikleri olduğu görülüyor. Söz konusu kalemde ilk sırada Güney Kore yer alırken, Türkiye’nin endeks değeri 0.

Açık Hükümet Endeksi 4

2.  Hükümetin Veri Okur-Yazarlığı Programlarına Verdiği Destekler

Hükümet desteklerinin diğer bir boyutu da veri okur-yazarlığı programlarına verilen destekler. Bu destekler özellikle katılım açısından oldukça önemli zira veri kaynaklarına erişim söz konusu olsa da bireylerin bu verileri okuyabilmeleri ve anlayabilmeleri açık kaynaklar kadar önemli. Bu alanda da Türkiye’nin endeks değeri 0; ilk sırada ise Güney Kore yer almakta.

Açık Hükümet Endeksi 5

3.  Hükümet Desteklerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Bu son bileşendeki üçüncü katman ise hükümetin verdiği desteklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilişkili. Açık hükümet prensibini sağlayan inisiyatiflerin ve programların izlenmesi ve değerlendirilmesi de devletlerin bu alanda yaptıkları işlerin amaca hizmet edip etmediği açısından oldukça önemli. Bu alanda Türkiye’nin yanı sıra, Letonya, İsrail, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Şili ve Belçika’nın da endeks puanlarının 0 olduğu görülüyor. Yani hükümet desteklerinin söz konusu olduğu durumlarda dahi bu çalışmaların izleme ve değerlendirilmesi eksik olabiliyor.

Açık Hükümet Endeksi 6

Yayın Tarihi:   11 Eylül 2017