Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Eğitim

2019-2020 Örgün Eğitim İstatistikleri Yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl, o yılın örgün eğitim dönemine ilişkin istatistikleri yayınlıyor. 2019-2020 eğitim dönemine ait veriler ise 4 Eylül 2020’de MEB Resmi İstatistikler sayfasında yayınlandı.

MEB’in yayınladığı istatistiklere göre, 2019-2020 örgün öğretim döneminde net okullaşma oranları ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeylerinde bir önceki yıla nazaran artarken, yükseköğretim düzeyinde ise söz konusu oranlar son 2 dönemde de düşüş göstermekte.

Eğitim Kurumlarındaki Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

MEB istatistiklerine göre, 2020 yılında okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan çocukların sayısı geçtiğimiz yıla göre 65 bin kişi artış gösterdi ve 1 milyon 630 bin olarak açıklandı. Bununla birlikte 2020 yılında okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim veren öğretmen sayısının 98.825, toplam derslik sayısının 85.528 olduğu  istatistiklerde paylaşıldı. Ayrıca okul öncesi eğitim veren öğretmenlerin %95'inden fazlası ise kadınlardan oluşuyor. 

Bunun yanı sıra, ilkokul düzeyinde eğitim veren kurumlarda toplam 24.790 okulda 5 milyon 280 bin öğrenci 2019-2020 döneminde eğitim gördü. Söz konusu ilkokulların %92’si devlet okulu iken %8’i özel okullardan oluşuyor. Bununla birlikte özel okullarda okuyan öğrenci oranı %5,2 iken, devlet okullarında bu oran %94,8 oldu. İlkokullarda çalışan öğretmen sayılarına baktığımızda ise; 2020 yılında özel okullarda yaklaşık 30 bin, devlet okullarında ise 232 bin öğretmen istihdamdaydı. 

İlkokullara benzer bir şekilde, ortaokullara baktığımızda da devlet kurumlarının %87,8’lik bir pay ile büyük çoğunluğu oluşturduğunu görmekteyiz. Tabloda da görebileceğimiz üzere, toplam 5 milyon 702 bin öğrenci, geçtiğimiz sene ortaokul düzeyinde eğitim gördü. Ayrıca bu okullardaki öğrencilerin %93,9'u devlet okulunda, %6,1'i ise özel okulda eğitim gördü.

Öte yandan 2020 yılında ortaöğretim kurumlarının durumuna baktığımızda, toplam 13 bin 46 okulda5 milyon 631 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söylemek mümkün. Bununla birlikte, ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin %65,9'u devlet kurumlarında, geri kalan %9,9'u özel kurumlarda, %%24,2'si ise açıköğretim lisesinde eğitim gördü. 

Kaç Öğrenciye Ne Kadar Burs Veriliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilere ilişkin bilgiler de mevcut. 2020 yılı için belirlenen aylık kredi miktarları; ön lisans ve lisans öğrencileri için 550TL, yüksek lisans öğrencileri için 1.100TL, doktora öğrencileri için ise 1.650TL idi. 2020 yılında toplamda 1.164.777 öğrenci, yurt içinde ya da yurt dışında eğitim görürken öğrenim kredisinden yararlandı. Burs alan öğrencilere baktığımızda ise bu sayının toplamda 419.328 kişiye ulaştığını görmekteyiz.

Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere ilişkin bir diğer istatistik, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurt sayısı ve öğrenci kapasiteleri. Milli Eğitim İstatistiklerine göre, 2019-2020 örgün eğitim döneminde toplam 793 KYK yurdu, öğrencilere hizmet verdi. Bu yurtların kapasitesi ise toplamda 703 bin idi.

Eğitime Ayrılan Bütçe Ne Kadar?

Milli Eğitim İstatistikleri’nde eğitime ayrılan genel bütçeye dair bilgilere de ulaşabiliyoruz. Buna göre, 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe ödeneği 125,4 milyar TL olarak belirlendi. Bir başka deyişle 2020 yılında eğitime ayrılan toplam bütçenin %77,3’ü Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldı. Bu oran ÖSYM için %0,44 iken YÖK, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversite bütçeleri için genel bütçeden ayrılan pay yaklaşık %22,3.

Ayrıca eğitime ayrılan bütçenin merkezi yönetim bütçesine oranına baktığımızda, 2016’dan beri bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Tabloda da görülebileceği üzere, 2020’de bu oran %14,75 olarak gerçekleşti.

Bunlarla beraber son günlerde gerek siyasiler tarafından yapılan açıklamalarda gerekse kamuoyunda sıkça karşılaştığımız konulardan biri de MEB bütçesinden yatırıma ayrılan paylar. 2002 yılında %17,18 olan pay 2018'de %8'lere düşse de son iki yıldır %5'in altında seyrediyor. 

Öte yandan, 2020 yılında en yüksek bütçeye sahip üniversiteler sıralamasında birinci sırada 1.148.726.000TL ile Hacettepe Üniversitesi yer alıyor. İkinci sırada Ankara Üniversitesi gelirken Ankara'yı, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi takip ediyor.

Yayın Tarihi:   4 Eylül 2020 Son Güncelleme:   7 Eylül 2020