Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi   3 Dakika
Konu Başlığı: Eğitim

2018 Yükseköğretim Kurumlarına Yerleşme Oranları

Bir kez daha milyonlarca öğrenci lisans ve ön-lisans programlarına yerleşebilmek için ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavına girdi. Sınav puan ve sıralamalarına göre yapılan tercih sonuçları da ağustos sonu itibariyle belli oldu. ÖSYM sitesinde de bu yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler yayınlandı.

Hak Sahibi Olan Adayların Yarısından Fazlası Tercih Yapmış

ÖSYM’nin verilerine göre söz konusu sınav sonucunda tercih yapmak hakkı olan aday sayısı 1 milyon 749 bin ve bu adayların yaklaşık %69’u tercih yapmış. Tercih yapanların mezun oldukları lise türüne göre kabaca dağılımına bakıldığında meslek lisesi mezunlarının %72’sinin, diğer lise mezunlarının ise %66’sının tercih yaptığı görülüyor.

Boş Kontenjan Oranı Vakıf Üniversitelerinde Daha Yüksek

ÖSYM sitesinde yer alan verilere göre devlet üniversitelerindeki boş lisans kontenjan oranı %15 civarındayken, vakıf üniversitelerinde bu oran %27’yi aşmış durumda. Benzer bir şekilde, ön-lisans programlarında da boş kontenjan oranı vakıf üniversitelerinde daha yüksek.

Lisans Programlarına Yerleşenlerin Oranları Açısından Birinci Sırada Fen Liseleri Gelmekte

Sınava başvuran aday sayılarını ve sınav sonuçlarına göre lisans, ön-lisans veya açıköğretim programlarından birine yerleşen aday sayıları verilerine göre sınava başvuran Fen Lisesi mezunlarının %52’si lisans programlarına yerleşirken bu oran imam hatip mezunları arasında %15, teknik ve meslek lisesi mezunları arasında ise %4 civarında. Diğer bir deyişle lisans programlarına yerleşme açısından en başarılı grup fen lisesi mezunları. Bunun yanı sıra Anadolu Lisesi mezunları arasında lisans programına yerleşme oranı %29 civarında iken, diğer lise türlerinde söz konusu oran %8’in biraz üzerinde. Ayrıca teknik ve meslek lisesi mezunlarının en çok yerleştiği program türü ön-lisans olurken, Anadolu Lisesi dışındaki lise türlerinde Açıköğretim ve ön-lisans programlarına yerleşen aday sayısının lisans programlarına yerleşen aday sayısından fazla olduğu dikkat çekiyor. Yani Anadolu ve Fen Liseleri ile Öğretmen Liseleri mezunları çoğunlukla lisans programlarına yerleşmişken, teknik ve meslek liseleri mezunları ile diğer lise tipleri mezunlarının önlisans ve açıköğretim programlarına yerleştiği görülüyor. İmam hatip lisesi mezunları için ise lisans ve önlisans programlarına yerleşme oranları birbirine oldukça yakın.


Toplam rakamlara bakıldığında da Fen Liselerinin başarısı bir kez daha ortaya çıkıyor. Fen Liseleri ile Öğretmen Liseleri mezunlarının yarısından fazlası bir programa yerleşmiş durumda. Rakamlara göre en başarısız performansı ise teknik ve mesleki lise mezunları göstermiş.


*Sosyal Bilimler lisesi öğrencileri sayı olarak çok düşük olduğundan, oransal olarak yanıltmaması adına grafikte Sosyal Bilimler liselerine yer verilmemiştir.

KAYNAKLAR

ÖSYM Verileri
MUTLAKA İZLEYİN:

Almanya'nın Seçim Sonuçları