Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    4 Dakika

2016'da Yaklaşık 1 Milyon Kişi AB Vatandaşlığı Aldı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, yani daha çok bilinen adıyla EUROSTAT, geçtiğimiz günlerde 2016 yılında gerçekleşen AB vatandaşlığı edinimine dair birtakım istatistikler yayınladı. Bu istatistikler halen birliğe üye olan 28 AB ülkesi ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi Üyesi dört ülke (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç) vatandaşlığı edinen kişi sayısı ve bu kişilerin nitelikleri üzerine derlenen verilerden oluşuyor. Biz de hem genel bir değerlendirme yapmak, hem de Türkiye’nin durumunu görmek için bu verileri inceledik.

2016 yılında toplamda 994.800 kişi AB vatandaşı oldu, bu 2015’teki 841.200 kişiye oranla 2016 senesinde %18’lik bir artış olduğunu gösteriyor. Sırasıyla en çok AB vatandaşlığı veren ülkeler ise İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya oldu. Sayılara baktığımızda, AB vatandaşı olan kişilerin dörtte üçü, bu 5 ülkenin vatandaşlığına sahip oldu. En az AB vatandaşlığı veren ülkeler ise Litvanya, Slovenya, Slovakya, Malta, Bulgaristan ve Estonya oldu. AB vatandaşı olan kişilerin, kendi vatandaşlarının nüfusuna oranıyla en çok vatandaşlık veren ülkeler ise İsveç ve Lüksemburg olarak öne çıktı.

2016'da AB Vatandaşlığı Alanlar 1

Peki, Vatandaşlık Alanlar Hangi Milletlere Mensup?

Çoğunluk AB dışı ülkelerden olsa da, başka bir AB ülkesi vatandaşı iken diğer bir AB ülkesinin vatandaşlığını alanlar da var. 2016 yılında 120.200 AB vatandaşı, başka bir AB ülkesinden vatandaşlık aldı. Bu kişilerin oranı, toplam verilen vatandaşlık sayısı içinde %12’de kaldı. Vatandaşlık veren ülkelerin durumuna bakıldığında, sadece Lüksemburg ve Macaristan’ın daha yüksek oranla diğer AB ülkesi vatandaşlarına vatandaşlık hakkı verdiği görüldü. Lüksemburg’un vatandaşlık verdiği kişilerin %80’i hali hazırda AB vatandaşı iken, bu kişilerin içinde Lüksemburg vatandaşlığına hak kazanan en büyük kesim %41 ile Portekiz vatandaşları oldu. Macaristan vatandaşı olmaya hak kazanan kişilerin %76’sı AB vatandaşı iken, bu bölümün içinde %88 ile en çok Romanya vatandaşı olanlar Macaristan vatandaşlığına geçti.

Vatandaşlık alan ve AB dışı ülkelerden gelenlerin oranı ise %87 oldu, bu da tam 863.300 kişiye tekabül ediyor. Kıtasal bazda bakıldığında en çok AB vatandaşı olan kişiler %30 ile Afrika, %21 ile Asya, %20 ile AB dışı Avrupa ve %15 ile Amerika kıtası ülkeleri vatandaşlarıydı.

Kadınlar mı Erkekler mi, Gençler mi Yaşlılar mı?

Cinsiyete göre bakıldığında AB vatandaşı olanların %52’si kadınken, %48’i erkek. Vatandaşlık alanların yaş ortalaması ise 31. En düşük yaş ortalaması – 12 – Estonya vatandaşlığı alanlarda görülürken, en yüksek yaş ortalaması – 40 – ise Litvanya’da gözlendi. Estonya vatandaşlığı alanlarda bu kadar düşük bir yaş ortalaması görülmesinin sebebi, Estonya’nın vatandaşlık verme kanunlarındaki limitlemelerden kaynaklanıyor.

Vatandaşlık alanların yaş ortalamasına göre yüzde dağılımı yapıldığında; genç nüfusta, özellikle çocuk nüfusta vatandaşlık alan kişi sayısının ağırlıkta olduğu söylemek de mümkün.

2016'da AB Vatandaşlığı Alanlar 2

En Çok Vatandaşlık Alanlar Arasında Türkiye 5. Sırada

Açıklanan verilere göre en çok AB vatandaşı olma hakkı kazanan kişiler Fas, Arnavutluk, Hindistan, Pakistan ve Türkiye vatandaşları oldu. Faslıların büyük çoğunluğu İtalya ve İspanya’dan, Arnavutların büyük çoğunluğu İtalya ve Yunanistan’dan, Hintli ve Pakistanlıların büyük çoğunluğu Birleşik Krallık’tan, Türklerin ise büyük çoğunluğu vatandaşlıklarını Almanya’dan aldı. Listeye giren AB ülkesi sayısı ise 2 oldu, bu ülkeler Romanya ve Polonya. Romanyalılar en çok İtalya, Polonyalılar ise en çok Almanya vatandaşı olmaya hak kazandı.

2016'da AB Vatandaşlığı Alanlar 3

Günümüzde mülteci krizlerinin merkezindeki Suriyelilerden ise sadece 9.300 kişi AB vatandaşlığı alma hakkı kazandı, bu sayıyla Suriye, en çok AB vatandaşlığı alan 30 ülke içinde sonuncu oldu. İsveç, %48 ile Suriyelilere en çok vatandaşlık veren ülke konumunda.

2016 yılında 32.800 Türk vatandaşı, AB vatandaşı olmaya hak kazandı. Bu kişilerin içinden 16.300’üne, yani neredeyse yarısına Almanya tarafından vatandaşlık verildi. Almanya’nın ise vatandaşlık verdiği kişilerin toplamda %20’sini Türkler oluşturdu. Türk vatandaşlarının 5.800’ü Fransa’dan, 2.800’ü Hollanda’dan, 2.200’ü Birleşik Krallık’tan, bini Belçika’dan ve bini Danimarka’dan vatandaşlık aldı.

2016'da AB Vatandaşlığı Alanlar 4

KAYNAKLAR

Eurostat Verileri
Yayın Tarihi:   13 Nisan 2018