Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi   10 Dakika
Konu Başlığı: Diğer

2015-2019 Döneminde Takibini Yapacağımız AK Parti Vaatleri

AK Parti'nin 4 Ekim 2015 tarihinde açıkladığı ve 1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde/sonrasında kamuoyu tarafından tartışılan seçim beyannamesindeki vaatleri derledik. Bu vaatleri bitirilmesi öngörülen tarihlere ayırdık ve sizlerle paylaşıyoruz. Konu ile ilgili gelişmeleri tıpkı 2011'de açıklanan ve 2015'e yönelik vaatlerin sıralandığı beyannameyi incelediğimiz Hükümetre çalışmamızda olduğu gibi, dönem dönem yapacağımız güncellemeler ile sizlerle paylaşacağız.

2015 Sonuna Kadar Tamamlanması Planlananlar

"Önümüzdeki yıl için asgari ücreti 1300 TL’ye yükseltme yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklifte bulunacağız. Ayrıca, yapılan işin tehlike sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırılma sağlayacağız."

"Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin Genel Sağlık Sigortası (GSS) giderlerinin iki yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız. Böylece gençlerimize ücretsiz sağlık hizmeti sunmuş olacağız."

"%15’ten %10’a indirdiğimiz Bağkur Sigortalısı olan esnafımızın emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisini tamamen kaldıracağız."

"2015 yılında da yaklaşık 320 bin öğrenciye burs vereceğiz."

"Polislerimizin 2200 olan ek göstergelerini 3000’e çıkaracağız."

"2015 yılında nakit olarak verdiğimiz hibe desteklerinin tutarını 10 Milyar TL’ye ulaştıracağız."

"Kadın girişimcilerin 100 bin TL’ye kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla %85 oranında kefalet imkanı sağlıyoruz."

"Kendi işini kurmak isteyen gençlerimize proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek vereceğiz."

"Kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen gençlerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz."

"Yeni iş kuran gençlerimize üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlayacağız."

"Öğrenim gören gençlerimizin pasaport harcını kaldıracağız."

"Gümrük işlemlerinin ilk 1 dakika içerisinde tamamlanma oranını, 2015 yılında %70’e ulaştırmayı hedefliyoruz."

"Aktepe gümrük kapısını 2015 yılı sonuna kadar açacağız. Gülyazı ve Ovaköy gümrük kapılarını da açma çalışmalarımızı hızlandıracağız."

"Bütün annelerimize “Doğum Hediyesi” programı kapsamında, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç ve üzerinde çocuklar için 600 TL ödemenin yapılmasına imkân verecek hukuki ve kurumsal düzenlemeleri yerine getireceğiz."

"İşçi ve memur tüm çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı ve çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanıyacağız."

"Tüm işçi ve bağkur emeklilerimize de önümüzdeki dönemde yıllık ilave 1.200 TL vereceğiz."

2016 Sonuna Kadar Tamamlanması Planlananlar

"2016 yılından itibaren elektronik kimlik kartlarının dağıtımına başlanacaktır."

"Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi: Maliyeti 1,4 milyar TL olan hat 2016 yılında bitirilecektir."

"Kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemlerinin kurulması faaliyetlerini 4 ilde tamamlamış olup sistemin 2016 yılı sonuna kadar da tüm illerimize yaygınlaştırılmasını planlanmaktayız."

"27 ilde kurulmasını öngördüğümüz Afet Lojistik depolarının 25 tanesini tamamladık. 2 tanesi de inşaat aşamasında olup 2016 yılında tamamlayacağız."

"Melen Barajının inşaatını 2016 yılında tamamlayacağız."

"2016 Rio Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına daha fazla sporcu ile katılımı ve daha başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz."

2017 Sonuna Kadar Tamamlanması Planlananlar

"Çamlıca TV-Radyo Kulesi Projesi : 220 milyon TL tutarındaki projeyle karasal yayın vericilerinin tek bir noktada toparlanması amaçlanmakta olup 2017 yılında tamamlanacaktır."

"Ilısu Barajı ve HES Projesi 2017’de tamamlanması beklenmektedir."

"2017 yılı sonuna kadar tüm illerde konut sektörüne doğal gaz iletiminin tamamlanmasını planlamaktayız."

"Doğal gaz depolama kapasitesini artıracağız. Bu kapsamda, yapımı devam eden ve tamamlandığında 1 milyar m3 gaz depolama kapasitesi temin edecek Tuz Gölü Yeraltı Depolama projesinin ilk aşamasını 2017 yılında, ikinci aşamasını ise 2019 yılında tamamlayarak devreye almayı planlamaktayız."

2018 Sonuna Kadar Tamamlanması Planlananlar

"2018’de ilk etapta 6 bcm/yıl 2020’de 16, 2023’de 23 bcm, 2026’da 31 bcm gaz akışı olması beklenmektedir."

Tamamlanma Süresi Belirtilmeyen ya da 2019 Sonuna Kadar Tamamlanması Planlananlar

"2019 yılına kadar Türk mühendisleri tarafından tasarlanan 15 eğitim uçağı tamamlanacaktır. Projeyle, savunmada milli kapasitemiz artacak, teknolojik kapasitemiz yükselecektir."

"Bölünmüş yolların toplam uzunluğunun 2019 yılında 30.000 km’ye ulaşması hedeflenmektedir."

"Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nin 2019’da tamamlanması beklenmektedir."

"Program (“İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programımız”) dönemi sonunda, İstanbul’un dünya küresel finans merkezi sıralamasında ilk 25 arasında, Türkiye’nin finansal gelişmişlik açısından ise ilk 30 ülke içerisinde yer almasını hedeflemekteyiz."

"Program dönemi sonunda, İstanbul’un dünya küresel finans merkezi sıralamasında ilk 25 arasında, Türkiye’nin finansal gelişmişlik açısından ise ilk 30 ülke içerisinde yer almasını hedeflemekteyiz."

"AK Parti olarak önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programı”mızla kayıt dışı ekonominin GSYH’ya oranının ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının beşer puan azaltılmasını hedeflemekteyiz."

"KOP’ta 2014 yılı sonu itibarıyla 9 milyon 240 bin dekar arazi sulanmaktadır. 2019 yılı sonuna kadar hedeflenen 11 milyon dekar arazinin tamamını sulamaya açmayı hedefliyoruz."

"2019 yılına kadar 10 milyon dekar ilave araziyi sulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz."

"Seçilme yaşını 18’e indireceğiz."

"14 ilimizi kapsayan Doğu Anadolu Projesiyle 2019 yılı sonuna kadar 2,3 milyon dekar araziyi daha sulamaya açarak çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğiz."

"Demiryolu ağının %80’nini elektrikli ve sinyalli hale getirecek, demiryolu ağımızı yenilemeye devam edeceğiz."

"Milli demiryolu sanayimizi geliştirecek, hızlı tren dahil demir yolu araçlarımızı kendimiz imal edeceğiz."

"Bu noktada, geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Aynı şekilde, geleneksel irfan merkezlerinin ve cemevlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda gerekli değişiklikleri yapacağız."

"2015-2019 yılları arasında; 12 milyon 700 bin dekar alanda 1 milyar 250 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz."

"HSYK’yı yeniden yapılandırarak Hakimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulunu kuracağız."

"Erozyonla taşınan toprak miktarını 2019 yılında 140 milyon tona indireceğiz."

"Adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesini sağlayacağız."

"TÜİK ve diğer kurum ve kuruluşlarca yayınlanan tüm istatistikleri tek bir çatı altında toplayan bir internet portalı kurarak işlerliğini sağlayacağız."

"2019 yılı sonuna kadar ormanlarımızın tamamının tapu ve tescil işlemlerini tamamlayacağız."

"Ülkemizin biyolojik zenginliğinin net olarak ortaya çıkarılması için başlattığımız ve 19 ilde belirlediğimiz Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri’ni, 2019 yılına kadar 81 ile yaygınlaştıracağız."

"Mal bildiriminin yenilenme süresini de 5 yıldan 2 yıla indireceğiz, ara bildirimleri kaldıracağız."

"Kamu Personeli Seçme Sınavında bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapacağız."

"Aile hekimi başına düşen nüfus sayısını 3 binin altına düşüreceğiz."

"Doğal gaz depolama kapasitesini artıracağız. Bu kapsamda, yapımı devam eden ve tamamlandığında 1 milyar m3 gaz depolama kapasitesi temin edecek Tuz Gölü Yeraltı Depolama projesinin ilk aşamasını 2017 yılında, ikinci aşamasını ise 2019 yılında tamamlayarak devreye almayı planlamaktayız."

"Ülkemizdeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeni teknolojilerin takip edilerek kullanılması ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı’nı kuracağız."

"İhale hazırlıklarını sürdürdüğümüz projeyle ilk milli yüksek hızlı trenimizi faaliyete geçireceğiz."

"Artvin ve Hakkâri illerinde de OSB kurulması ile Türkiye’de OSB’si olmayan il bırakmayacağız."

"2013 yılında başlatılan Vize Muafiyeti Diyaloğu süreci tamamlanacaktır."

"Yemde KDV’yi kaldıracağız."

"Gübrede KDV’yi kaldıracağız."

Tüm bu vaatleri önümüzdeki dört yıl boyunca takip edeceğiz ve dönem dönem son durumlarını sizlerle paylaşacağız. Bir önceki dönemin vaatlerini ve başarılıp, başarılamadıklarını görmek için tıklayınız.