Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    5 Dakika

2000-2020 Döneminde İstanbul’un Nüfusu İlk Kez Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 Şubat 2021 tarihinde 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, Türkiye nüfusu artığını gösterirken, ülkenin en kalabalık şehri olan İstanbul’da nüfusun azaldığına dair veriler sunuyor.

Türkiye Nüfusu 459 Bin 365 Kişi Arttı

2019 yılında Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişiydi. TÜİK’in yayınladığı son verilere göre 2020 yılında nüfus, 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu.

Türkiye’de Nüfus Artış Hızı Büyük Oranda Düştü

Türkiye’de nüfus artış hızında zaman zaman azalmalar görülmüş olsa bile Türkiye’nin nüfusu son 20 yıldır artış göstermekteydi. Fakat, TÜİK verileri Türkiye'de nüfus artış hızının 2020 yılında çok büyük bir düşüş yaşadığını ortaya koyuyor. 2019 yılında binde 13,9 olan nüfus artış hızı, 2020 yılında binde 5,5’e kadar düştü.

Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor

Türkiye'de doğum oranlarının azalması ve ortalama ömrün uzaması durumu, nüfus artış hızını etkileyen faktörlerin başında geliyor. “Çocuk bağımlılık oranı” ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade etmekte. Bu oran, 2020 yılında %34,1'den, %33,7'ye geriledi. 

Ayrıca, 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde ise ortanca yaşın erkeklerde 31,7'den 32,1'e, kadınlarda ise 33,1'den 33,4'e yükseldiği görülüyor.

2018-2019 Aralığında AB'de 9 Ülkede Nüfus Kaybı Yaşandı

EuroStat’ın raporuna 2019'da AB'de 18 ülkenin nüfusu artarken, 9 ülkenin de nüfusunda düşüş kaydedildi. Bir önceki yıla göre en yüksek nüfus artışı binde 41,7 ile Malta'da oldu. En çok nüfus kaybeden ülke binde -7 ile Bulgaristan oldu. 

2000-2020 Döneminde İlk Kez İstanbul’un Nüfusunda Düşüş Yaşandı

Türkiye nüfusunun %18,49'u İstanbul’da ikamet ediyor. 2000-2020 döneminde İstanbul’un nüfusunun en fazla olduğu yıl 2019 oldu. İstanbul’un nüfusunun en az arttığı yıl ise 2018 olarak kayıtlara geçmişti. 

İstanbul, Türkiye’deki en kalabalık nüfusa sahip olma özelliğini 2020 yılında da korumaya devam etse de geçen yıla oranla büyük bir azalma görüldü. İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. 2020 yılında ise İstanbul’un nüfusunda 20 senedir ilk kez azalma yaşandığını söylemek mümkün.

Ayrıca İstanbul’un yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 29,5 iken 2020 yılında binde -3,7 ile büyük bir düşüş yaşadı.

2020'de İstanbul'da Yabancı Nüfus da Azaldı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Ayrıca, İstanbul'da 2019 yılı sonunda 597 bin 440 olan yabancı nüfus 2020 yılı sonunda 450 bin 584'e geriledi.

2020 Yılında İstanbul'da Kilometrekareye 2 Bin 976 Kişi Düştü

“Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" nüfus yoğunluğu olarak tanımlanıyor. TÜİK’in 2020 verilerine göre Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı, 2019 yılı ile karşılaştırıldığında 1 kişi artarak 109 kişi oldu. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da ise kilometrekareye düşen kişi sayısı 2 bin 976. Nüfus yoğunluğu en yüksek olan bir diğer il de 553 kişi ile Kocaeli. Onu takip eden İzmir’de ise kilometrekareye 366 kişi düşüyor. 

2020 yılında en kalabalık şehirler adına İstanbul’u takip eden illerin başında 4 milyon 394 bin 694 kişi ile Ankara geliyor. Bayburt, 81 bin 910 kişi ile 2020 yılında en az nüfusa sahip olan il oldu. 2019 yılında ilk sırada olan Tunceli’nin nüfusu 83 bin 443 kişi oldu.

2020'de 81 Şehirden 32'sinin Nüfusu Azaldı

TÜİK'in 2019 nüfus verileri ve 2020 verileri karşılaştırıldığında nüfusu azalan 32 şehir bulunduğu görülüyor. İlk sırada yer alan İstanbul'un ardından nüfusu en çok azalan şehir 22.819 kişi ile Gümüşhane oluyor. Nüfusu azalan şehirler arasında Zonguldak, Edirne ve Bolu'da bulunuyor.

2020 Yılında 65 Yaş ve Üstü Çalışan Nüfusu Arttı

15-64 yaş grubundaki nüfus çalışma çağı olarak tanımlanıyor. Bu yaş aralığında çalışanların oranı 2020 yılında %67,7 oldu. 65 ve daha yukarı yaştaki çalışan nüfusun oranı ise 2019 yılında %7,1 iken 2020 yılında %9,5'e yükseldi. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki çalışan nüfusun oranı %26,4'ten %22,8'e geriledi.

Yayın Tarihi:   5 Şubat 2021 Son Güncelleme:   29 Aralık 2021